Yurt Dışı Çalışmalarında Emsal Yargıtay Kararı

Yurt dışı çalışmaları ile ilgili şirketin hangi ülke mevzuatına göre kurulduğunun önemini "Yabancı Ülke Mevzuatına Göre Kurulan Şirketlerde Çalıştırılan Türk İşçilerin Sosyal Güvenlik Hakları" yazımızda belirtmiştik. Yurt dışı çalışmaları ile ilgili Yargıtay"ın vermiş olduğu önemli bir emsal kararı bu yazımızda paylaşacağız.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2020/5617 esas ve 2020/16556 karar numarasıyla verdiği karara göre; Türk firmalarının yurtdışındaki işyerlerinde görev yapanlar, işyeri ile davalık olduklarında çalıştıkları ülkenin iş hukukuna göre karar verileceği belirtildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, verdiği emsal karara göre;

“Yabancılık unsuru taşıyan iş sözleşmelerinde taraflar uygulanacak hukuku seçmemişlerse veya yapmış oldukları hukuk seçimi anlaşması herhangi bir sebepten geçerli değilse, işçinin işini mutat olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. İşçinin işini geçici olarak başka bir ülkede yapması halinde, bu işyeri mutat işyeri sayılmaz. İşin birden fazla ülkede ifa edilmesinde de, mutat işyerinin tespitine çalışılmalıdır. Bu halde mutat işyeri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında ve doktrinde belirtildiği üzere, işçinin işini ifa faaliyetlerini veya ifa faaliyetlerinin çoğunluğunu gerçekleştirdiği yer, işçinin esas olarak işverene karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği yer, işçinin işini ifa etmek üzere hangi ülkede daha çok zaman geçirdiği, işin organize edildiği yer, işin esas kısmının ve ağırlıklı bölümünün yapıldığı yer gibi kriterlerden hareket edilebilir.

Uyuşmazlıkta, davalı şirket davacının Umman’da çalıştırılmak üzere işe alındığını ve sadece bu ülkede çalıştırıldığı için MÖHUK 27. Maddesi uyarınca işçinin işini ifa ettiği yer olan Umman Hukukunun geçerli olması gerektiğini savunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince davalılar arasında iş ortaklığı bulunduğu gerekçesi ile uyuşmazlığa Türk Hukukunun uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığı belirtilmiştir.

Davacı ile davalı işveren arasında imzalanan yurt dışı iş sözleşmesinin fesih, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarına ilişkin maddelerinde çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağının belirtildiği, sözleşme hükümlerinde de çalışılan ülke mevzuatının geçerli olduğunun ifade edilmiştir. Dolayısıyla tarafların hukuk seçimi anlaşması yaptıkları görülmektedir. Davacı söz konusu iş sözleşmesi kapsamında tüm hizmet süresi boyunca sadece davalıların Umman’da bulunan işyerinde çalıştığı, bu durumda mutat işyerinin de işçinin işini fiilen yaptığı yer olan Umman olduğu belirtilmiştir.

Soru Sor
'Yurt Dışı Çalışmalarında Emsal Yargıtay Kararı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor