Dert etmeyin, Bibilen var!

Dert etmeyin, Bibilen var!

Sorulan sorular, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku konularında uzman danışanlarımız tarafından cevaplandırılarak 2 iş günü içerisinde soru/soruların muhattaplarına bilgi verilmektedir.

Detaylı Bilgi
Online Birebir Danışmanlık
Türkiye’de ilk defa kişiye özgü soru ve soruların cevaplarını Yasal mevzuat taramasından geçirerek kişilerin hak kayıplarının önüne geçilmesi temel hedefimizdir.
Hakkımızda
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir. Amacımız; ziyaretçilerimizi bireysel ve kurumsal açıdan Yasal Mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirme yapmak ve herhangi bir hak kaybının ya da idari para cezasının oluşmasını engelleyici tedbirler alarak gerekli zeminin oluşturulmasını sağlamaktır.

“Online birebir danışmanlık” sloganı ile Türkiye’de ilk defa kişiye özgü soru ve soruların cevaplarını Yasal mevzuat taramasından geçirerek kişilerin hak kayıplarının önüne geçilmesi temel hedefimizdir. Üyelerimiz tarafından sorulan sorular, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku konularında uzman çalışanlarımız tarafından cevaplandırılarak 2 iş günü içerisinde üyemiz bilgilendirilmektedir.

İşveren
İş Hayatı
Sosyal Güvenlik - Emeklilik
Güncel
Yargıtay Kararları
İşveren

Bibilenvar iş kanunu kapsamında iş akdi devam eden veya sona eren çalışanlar işle kamu otoritesi tarafından yapılan inceleme ve denetimlere yönelik ortaya çıkabilecek sorunlar neticesinde karşılanmak zorunda kalınacak maliyetleri minimize etmektedir.

Bu kapsamda işçi ayrılmadan işçinin ilişiğinin nasıl kesileceği, işçi ile ilgili kanunda belirtilen süreler geçmeden gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi, SGK idari para cezaları. Prim cezaları ve SGK ile ilgili ihtilaflı işlerin giderilmesi, çözüme kavuşturulması hususlarında gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi amaçlanmıştır.

İş kanunu danışmanlığı işçi ve işveren ilişkilerinin yasal bir zeminde yürütülmesi ve aralarında yaşanılan olumsuz durumların çözülmesi için ve iş yasaları, sosyal güvenlik konusunda gerekli bütün hizmetlerin verilmesini sağlarlar.


İş Hayatı

İş hukuku: çalışma yaşamına ilişkin olarak, sözleşmenin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, iş güvencesi, çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve sonuçları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluklarını İş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve daha iyiye yönlendirilir.

İş Hukukunda sıklıkla meydana gelen değişiklikler, yakından takip edilebilme ve uyum açısından, uzman eli ile yürütülmeyi gerekli kılmaktadır.

Sosyal Güvenlik - Emeklilik

Sosyal Güvenlik,  işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ilişkilerinin hukuki platformda yürütülmesidir. Bu platformda, Sosyal Güvenlik Kurumu, işe alım ve devamı süreçlerinin sağlanması ve kontrolü amacıyla mevzuatı dönemin ihtiyaçlarına göre yenilemekte ve değiştirmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku, gelişmeye çok açık ve yeniliklerin sık meydana geldiği bir alan olduğundan gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse kanun koyucu mevzuat ve diğer prosedür işlemlerinde sıklıkla değişiklik yapma yoluna gitmektedir.

Sosyal Güvenlik mevzuatında sıklıkla meydana gelen değişiklikler, yakından takip edilebilme ve uyum açısından, uzman eli ile yürütülmeyi gerekli kılmaktadır.

Sosyal Güvenlik mevzuatının takip edilmesi ve gerekli yasal avantajların kazandırılması alanlarında uzman hizmetler vermekteyiz.

Güncel
Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları, Çalışma Hayatı Yargıtay Kararları, Yargı Kararları