Taşeron İşçisi Yıllık İzin Hakkı Detayları Nelerdir?

Yıllık İzin Hakkı Detayları Nelerdir?

İş Kanunu kapsamında hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalının, yıllık izne hak edebilmesi için, işyerinde geçirdiği hizmet süresine bakılmaktadır.

İşçilerin yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dahil olmak üzere bir takvim yılı çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait, iş yerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.  Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Taşeron İşçisi / Alt İşveren İşçisinin Yıllık İzin Süresi

İş Kanunu gereği Kanuna tabi çalışanların yıllık izin sürelerini yukarıda kısaca anlattık. Taşeron işçinin yıllık izin süresi ise özellikle 6552 sayılı Yasa ile daha da netleşmiştir.

6552 sayılı Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunun 56.maddesine yeni bent eklenerek alt işveren işçisinin yıllık iznini yani taşeron işçinin yıllık izin hakkına değinmiştir.

Ek fıkra ile;

Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” Hükmüne göre alt işveren işçisinin yıllık izin hakkına da açıklık getirilmiştir.

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere taşeron işçinin yıllık izin hakkı, Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

İzinler Kategorisindeki diğer yazılarımız için TIKLAYINIZ..

Yıllık İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzin Süreleri konulu yazımız için TIKLAYINIZ..

Soru Sor
'Taşeron İşçisi Yıllık İzin Hakkı Detayları Nelerdir?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor