İZİNLER (12 başlık bulundu)

Anasayfa / İzinler

Babaların Doğum İzni Hakkı Detayları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu doğum izinlerini genellikle ve doğal olarak annelere tanımış ve annelerin doğum izni haklarını düzenlemiştir. 4857 sayılı İş Kanununda doğuma bağlı izinler düzenlenmiş ve babalara doğum izni de bu izinlere eklenmiştir. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı kapsamında işçi babaya doğum izni hakkı getirilerek…
İş Hukuku

Doğum İzni Hakkınızın Detaylarını Biliyor Musunuz?

Kadın işçilerin, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde, doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, istenmesi halinde doktor raporuna dayalı olarak, doğum öncesi 3 hafta kalana dek çalışmaya devam edilmesi mümkün olmaktadır. Erken…
İş Hukuku

Emzirme (Süt) İzni Detaylarını Biliyor Musunuz?

Doğum yapan kadınların en çok zorlandıkları ve şikayet ettikleri konulardan birisi de bebeğin kendilerine ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanlarında olup onlara vakit ayırabilmektir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin mevcut koşullarda yanlış kullandırılması hem işçiyi hem de işvereni yükümlülük…
İş Hukuku

Engelli Çocuğu Olan Anne Babanın İzin Hakkı

İş Kanununda yıllık ücretli izinler oldukça açık bir şekilde belirtilmiştir. Fakat 2016 yılında yıllık izin kullanımı açısından engelli çocukların bakımı için pozitif ayrımcılık sağlanmış ve engelli çocuğu olan anne babaya ekstra izin hakkı getirilmiştir. Özellikle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı engelli çocuk olması durumunda 360 gün olarak…
İş Hukuku

İş Arama İzni Süreleri ve İhbar Önelleri Detayları Nelerdir?

İş arama izni milyonlarca çalışanın hak edip de kullanmadığı bir izindir. 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama iznini kullanan çalışanın çalışma şartları ve iş arama…
İş Hukuku

Ücretsiz İzin Kullanım Şekli ve Detayları Nelerdir?

Ücretsiz izin kullanımı hep merak edilmiş, ücretsiz izin süreleri hakkında bir çok soru siz değerli ziyaretçilerimizden tarafımıza ulaşmıştır. Ücretsiz iznin mantığında, işçinin işveren tarafından herhangi bir ödeme (ücret ödemesi) almadan, Kanundan ya da özel sebeplerden kaynaklanan bir izin şeklidir. Ücretsiz izin süreleri, ücretsiz izin detayları, ücretsiz izin kullanımı ve benzeri…
İş Hukuku

Part Time Çalışanın Yıllık Ücretli İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanunumuzda Part-time olarak da bilinen kısmî süreli çalışanların haklarına ilişkin açık düzenlemeler bulunmadığından dolayı uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Kısmi süreli (part time) çalışmanın iş kanununda belirtilen tanımı şöyledir: “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir."…
İş Hukuku

Taşeron İşçisi Yıllık İzin Hakkı Detayları Nelerdir?

Çalışma hayatında taşeron işçi olarak bilinen alt işveren işçisinin yıllık izin hakkı konusunda birçok yanlış uygulama mevcuttur. Taşeron işçisinin yıllık izni hesaplanırken işverenin yıllık izni yanlış hesaplanması, işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Konuyu detaylı aktarmadan önce yıllık izin hakkının oluşması için gerekli şartları anlatalım. İşçilere verilecek yıllık ücretli…
İş Hukuku

Yıllık İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık izin süreleri ya da Kanunda bahsedildiği üzere yıllık ücretli izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunumuzda açıkça belirtilmiştir. Yıllık izin sürelerimiz işyerindeki kıdem süremiz ile değişiklik gösterir. İşyerindeki hizmet süremizin değişmesi ile 14 gün,20 gün ya da 26 gün yıllık ücretli izin sürelerimizi kullanabiliriz.  Hizmet süresi: a) 1 yıldan 5…
İş Hukuku

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Gün Çalışma Hakkı

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çalışanların doğum ve evlat edinmeye bağlı izin haklarının güçlendirilmesine yönelik yeni hükümler getirmiştir. Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesiyle, 4857 sayılı…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Yıllık İznin Kullanımı Detayları Nelerdir?

Yıllık ücretli izin işveren tarafından (keyfi olarak) bölünemez. Şimdi bir çok ziyaretçimiz yıllık izin işveren tarafından bölünebiliyor diye veryansın etmektedir. Fakat yıllık iznin bölünerek kullanılması aşamasında işverenin tek taraflı yani re'sen yapacağı bir uygulama Kanun ile sınırlandırılmıştır. Yani işveren keyfi bir şekilde çalışanına yıllık iznin kullanımını belirleyemez. Özellikle yıllık iznin…
İş Hukuku

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yıllık İzin Nedir? Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 50. madde ile güvence altına alınmıştır. Personel, işyerinde işe başladığı günden itibaren en az 1 yıl çalıştığında yıllık ücretli izin hak edecektir. 1 yılın hesabına deneme süresi de dâhildir. Yani deneme süresi ile işe başlamış bir çalışan,…
İş Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82