Bağkurlu Olmanın Şartları Nelerdir?

Kimler bağkurlu? Kimler 4bli

5510 sayılı Kanun öncesi yürürlükte olan 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun, 2926 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanunları incelemeliyiz.

 • 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık statüsünde 4b kapsamında sigortalı olanlar,
 • Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına tabi olarak prim ödeyenler.
 • Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Mülga 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler,
 • Mülga 2926 sayılı Kanuna göre tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Bazı maddeleri mülga 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı primi ödeyen kamu görevlileri,

Bağkur statüsünde prim ödeme hakkına sahiptirler. Bağkur sigortalısı günümüzde 4b sigortalısı, 4b sigortası ya da 4bli tanımı ile de anılmaktadır. Bağkurlu olmanın şartları ile ilgili detaylı bilgiyi vereceğiz.

İsteğe bağlı bağkurlu? İsteğe bağlı Bağkurlu olmanın şartları

İsteğe bağlı bağkurlu adından da anlaşılacağı üzere, zorunlu sigortalı olmak için aranan şartları taşımayan kişiler için geçerlidir. İsteğe bağlı bağkurlular, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ile genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemektedirler.

Bağkur emeklilik hesaplama için, bağkur sigortalılık süresi, bağkurlu emeklilik için gereken gün sayısı ve yaş şartlarını bu şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

5510 sayılı Yasanın 50.maddesinde isteğe bağlı sigortayı tanımlamıştır. Yasa’ya göre “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.”

İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. (İstisnaları bulunmaktadır.)

Bağ-kur isteğe bağlı Sosyal Güvenlik Hizmeti sunmaktadır. İsteğe bağlı bağkur’lu olmanın ilk şartı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır veya Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerdeki Türk vatandaşı olmaktır.

Bir diğer şartı, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde olmayan kişiler başvurabilir. Bunun yanı sıra sigortalı çalışıyor ise ay içerisinde 30 günden az çalışıyor veya tam gün çalışmıyor ise başvuru yapabilir.

Bir diğer şartı Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığını almayanlarda isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı Bağ-kur’lu olmak isteyenler en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Kimler bağkurlu olmak zorunda?

Bağkur sigortalılığı, isteğe bağlı bağkurlu olabilmenin yanında zorun sigortalılık kapsamında da işlev görmektedir. Aşağıda saydığımız sigortalılar zorunlu bağkur sigortalısı olmaktadır.

Bağkurlu olmak zorunda olanlar;

 • 1-Gerçek ve ya Basit Usülde Vergi Mükellefi Olanlar,
 • 2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,
 • 3-Kolektif Şirket Ortakları,
 • 4- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
 • 5- Donatma iştiraki ortakları,
 • 6- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
 • 7- Limited şirketlerin ortakları,
 • 8- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • 9- Köy ve mahalle muhtarları,
 • 10-6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler

2017 Bağkur Prim Oranları

Bağkur primleri sigortalı tarafından beyan edilen kazanç göz önünde bulundurularak asgari ücretin (ya da Prime Esas Kazanç Tavan Ücretin) brüt tutarları üzerinden hesaplanır.

Bağkurlular (isteğe bağlı bağkur hariç) asgari ücretin brüt tutarının %34,5 i kadar prim öderler. Son ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmayanlar ve primlerini düzenli ödeyenler yüzde 6745 sayılı Kanun ile getirilen 5 indirim hakkından faydalanarak brüt asgari ücretin %29,5 i kadar prim öderler.

İsteğe bağlı bağkurlular brüt asgari ücretin %32 si üzerinden prim öderler.

Tarım (çiftçi) bağkurluların 2017 yılı için ödeyecekleri prim tutarı 24 günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

2018 Bağkur Prim Oranları yayınlandığında, sitemizde 2018 en yüksek bağkur primi, 2018 en düşük bağkur primi oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

2017 en düşük Bağkur Primleri

Hesaplamalar 2017 yılı brüt asgari ücret üzerinden yapılmış olup küsuratlara dikkat edilmemiştir.

En düşük prim tutarı;

Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar ve Jokeylerin Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 613,23 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 524,36 TL

Tarım/Çiftçi Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en düşük; 490,59 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en düşük; 419,49 TL

İsteğe Bağlı Bağkur Sigortalısı Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en düşük prim tutarı; 568,80 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlandırılmaz.)

2017 yılında en yüksek Bağkur Primleri;

Hesaplamalar 2017 yılı Prime Esas Kazanç Ücret tavanı olan 13.331,40 TL üzerinden yapılmış olup küsuratlara dikkat edilmemiştir. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren günlük tavan ücret, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katından hesaplanmaya başlanmıştır.(2016 yılı için günlük tavan ücret 6,5 katı üzerinden hesaplanmaktaydı.)

En Yüksek Bağkur Prim Tutarı;

Esnaf, Şirket Ortağı, Muhtar ve Jokeylerin Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 4.599,33 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.932,76 TL

Tarım/Çiftçi Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılmaması halinde en yüksek; 3.679,46 TL

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arası %5 prim indiriminden yararlanılması halinde en yüksek; 3.146,21 TL

İsteğe Bağlı Bağkur Primi

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında ödenecek en yüksek prim tutarı; 4.266,04 TL’dir. (İsteğe Bağlı Bağkur sigortalıları %5 prim indiriminden yararlandırılmaz.)

SGK Emeklilik Hesaplama Sorularınızı Yanıtlıyor

SGK Emeklilik Hesaplama ile bağkur sigortalılık sorularınız ve Bağkurlu olmanın şartları sorularınızı sorabilirsiniz. SGK emeklilik hesapla diğer bağkur yazılarımız için tıklayınız..

Bağkur emeklilik hesapla, bağkur emeklilik hesaplama tablosu, emeklilik hesaplama tablosu, bağkurdan ne zaman emekli olurum? bağkur prim indirimi şartları? bağkurlu ne zaman emekli olurum? 4b hizmet dökümü sorgula, SGK Sorgula, ssk emeklilik hesapla, ne zaman emekli olurum 4a, 4a emeklilik hesaplama, ssk sorgula?Ssk hizmet dökümü sorgulama, Gurbetçilerin Emekliliği?

İş Kanunu sorularınız, kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesapla, yıllık izin süreleri, part time izin süreleri nelerdir? kısmi zamanlı çalışma, doğum izni, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma izni? Kısacası İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uzmanlarımıza Bibilenvar üzerinden birebir online danışmanlık alarak soru sorabilirsiniz.

Ne zaman emekli olabilirim, Emeklilik ve Emeklilik Hesaplama sorularınızı yorum bölümünde belirtebilirsiniz.

Kaynak: SGK Emeklilik Hesaplama

Yazı Linki: http://www.sgkemeklilikhesapla.com/bagkurlu-olmanin-sartlari-nelerdir/

 

Soru Sor
'Bağkurlu Olmanın Şartları Nelerdir?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor