Yatırım Teşviklerinde SGK Prim Teşviki Uygulaması

Devlet tarafından firmalara, ekonomik büyümeyi desteklemek, belirli sektörlerin büyümesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli teşvikler verilmektedir. Bu teşviklerin bazıları SGK, İŞKUR, Maliye Bakanlığı gibi daha lokal alanları kapsarken, bazı teşvik türlerinde ise firmaların birçok Kurum ve Bakanlığın avantajlarının tamamından yararlanabilmesi mümkün olmaktadır. 


Yatırım Teşvik Sisteminde Bölgeler


Ülkemizde yatırım teşvikleri belirli gelişmişlik düzeyi, coğrafi konum vb. birçok parametre göz önünde bulundurularak 6 farklı bölgede gerçekleştirilmektedir. 


1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

Ankara 

Aydın 

Adana 

Afyonkarahisar 

Bayburt 

Adıyaman

Antalya 

Balıkesir 

Burdur 

Aksaray 

Çankırı 

Ağrı

Bursa 

Bilecik 

Düzce 

Amasya 

Erzurum 

Ardahan

Eskişehir 

Bolu 

Gaziantep 

Artvin 

Giresun 

Batman

İstanbul 

Çanakkale 

Karaman 

Bartın 

Gümüşhane 

Bingöl

İzmir 

Denizli 

Kırıkkale 

Çorum 

Kahramanmaraş 

Bitlis

Kocaeli 

Edirne 

Kütahya 

Elazığ 

Kilis 

Diyarbakır

Muğla 

Isparta 

Mersin 

Erzincan 

Niğde 

Hakkâri

Tekirdağ 

Karabük 

Samsun 

Hatay 

Ordu 

Iğdır

 

Kayseri 

Trabzon 

Kastamonu 

Osmaniye 

Kars

 

Kırklareli 

Rize 

Kırşehir 

Sinop 

Mardin

 

Konya 

Uşak 

Malatya 

Tokat 

Muş

 

Manisa 

Zonguldak 

Nevşehir 

Tunceli 

Siirt

 

Sakarya 

 

Sivas 

Yozgat 

Şanlıurfa

 

Yalova 

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

 

 

 

 

 

Bozcaada ve  

Gökçeada  

İlçeleri

 

Yatırım Teşvik Türleri

 

25510, 16322 ve 26322 kanun numaralı toplam 3 adet yatırım teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerden yararlanma belirli şartlara tabi olduğu gibi, işveren tarafından yerine getirilmesi gereken birtakım prosedürleri de barındırmaktadır.   

 

Yatırım Teşviklerine Kimler Başvurabilir?

 

Gerçek kişi, adi ortaklık, sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve vakıflar yatırım teşviklerine başvurabilirler. 


Yatırım Teşviklerinin Sağladığı Destekler


Yatırımcılar gerekli koşulları sağlamaları durumunda aşağıdaki desteklerden faydalanabilmektedir. 

-              KDV İstisnası

-              Gümrük Vergisi Muafiyeti

-              Vergi İndirimi

-              Sigorta Primi Desteği

-              Faiz Desteği

-              Gelir Vergisi Stopaj Desteği 

-              KDV İadesi

 

SGK PRİM TEŞVİKLERİ BAKIMINDAN YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

Yatırım teşviklerinin sağlamış olduğu en büyük avantajlardan birisi de SGK Prim teşvikleridir. Sigorta prim teşvikinden özel sektör işverenleri yararlanabilmektedir. 

 

Emekli çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar söz konusu destekten faydalanamamaktadırlar. 

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

 

Sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için;

 

-            Teşvik belgesi alınmış ve tamamlama vizesinin yapılmış olması 

-          İşyerinin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olması)

-            Aylık prim ve hizmet belgesinin/Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya yasal süre içerisinde verilmiş olması

-            Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi 

-            İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

-        İşyerinin vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması ve e-Borcu yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

 

Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tamamlama vizesi yapıldıktan sonra, işyeri bilgilerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildiği tarihi takip eden ay başından itibaren firmalar yatırım teşviklerinden faydalanabileceklerdir. Bu süre zarfında SGK tarafından yatırım teşviklerine hak kazanan firmalara bilgilendirici tebligat ulaşmaktadır. 

 

Sigorta Primi Teşvik Tutarı 

 

Kapsama giren sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin;

 

-              İşyerinin 1,2,3,4 ve 5.bölgelerde yer alması durumunda yalnızca işveren hissesi oranında,

-              İşyerinin 6.bölgede yer alması durumunda ise sigortalı ve işveren hissesi tutarında, 

-          Faaliyet kolunun gemi yatırımı olması durumunda da hangi bölgede kurulu olduğuna bakılmaksızın işveren hissesi prim tutarının tamamı 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanmaktadır. 


Bibilenvar farkıyla teşvik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmek için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com adresleri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.


Soru Sor
'Yatırım Teşviklerinde SGK Prim Teşviki Uygulaması' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor