Yabancı İstihdamında Çalışma İzni Yükümlülüğü

Türkiye’de çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim gören, staj yapan, veya Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan yabancılar, çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almak zorundadır.

 

İlgili mevzuatlarınca çalışma izni alma yükümlülüğünden muaf tutulan yabancılar hariç olmak üzere, yabancıların çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. 

 

Yabancıların ve işverenlerin çalışma izni yükümlülüklerine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirip getirmedikleri Bakanlıkların denetim elemanları ve kolluk kuvvetleri tarafından denetlenir. Denetim neticesinde yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların, çalışma iznine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespiti hâlinde, durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir ve ilgililere idari yaptırım uygulanır.  

 

İdari yaptırımlar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanır. İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmek zorundadır.

 

Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan / Çalıştırılan Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları 

 

İhlalin Türü

2024 Yılı

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere, her bir yabancı için:

56.752 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya:

22.688 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya:

45.406 TL

Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen işverene:

3.768 TL

 

 

Bibilenvar, check up hizmeti ile işyeri kayıt ve belgelerinin ve işyeri uygulamalarının mevzuat ve uygulama bütünlüğünü kontrol ederek, Danışanlarının milyonlarca liralık İdari Para Cezası, Teşvik ve Destek Kaybı yaşamasının önüne geçmiştir. 

 

Check up teklifi ve İş ve Sosyal Güvenlik ile ilgili tüm konularda eksiksiz bilgi ve danışmanlık almak için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com adreslerine mail atabilirsiniz.  Soru Sor
'Yabancı İstihdamında Çalışma İzni Yükümlülüğü' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor