Vergi Hukukunda Ücret Kavramı

Vergi Kanununda Ücret Tanımı

Kamu düzeninin sağlanması, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, toplumu oluşturan fertlerin temel gereksinimlerinin karşılanması için yapılan harcamaların finansmanı konusunda toplanan vergiler önemli bir yer tutmaktadır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı ekonomik ve sosyal nedenlerle, gerçek kişilerin elde ettiği bazı gelirler vergiden istisna edilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun  61. maddesine göre ücret “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.”

Ücretin Ödenmesi Niteliğini Değiştirmez

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücretin para, sosyal yardım, prim, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, zam, ikramiye veya benzeri adlarla yapılması, vergi uygulamaları bakımından ödemenin niteliğini değiştirmeyecektir. Vergi hukuku açısından herhangi bir ödemenin bir iş karşılığında yapılmış olması, söz konusu ödemenin ücret olarak değerlendirilmesi için yeterli görülmektedir. Ayrıca, yapılan ödemelerin geçmişte gerçekleştirilmiş veya gelecekte gerçekleştirilecek hizmetlere yönelik olarak yapılmış olması, bu ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesini engellemeyecektir

Vergi uygulamaları açısından, bir işçinin ücretinden gelir vergisi matrahı dikkate alınarak gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bunun yanında, işçilerin brüt ücret tutarları dikkate alınarak damga vergisi kesilmektedir.

Ücretten Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi Olmayan Ödemeler

Ücret üzerinde gelir vergisi kesintisi olmayan bir takım ödemeler mevcuttur. Yani Gelir Vergisi İstisnası bulunan ödemelere değinecek olursak, doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlenme yardımları sigorta prim kesintileri dışında tutulmaktadır. Ayrıca, belirli tutarlarda, gelir vergisi kesintileri konusunda da dikkate alınmayacaklardır. Çalışanlar için yapılan bireysel emeklilik sistemi katkı payı ve özel sağlık sigortası primi ödemeleri içinde bazı özel düzenlemeler yapılmış durumdadır.


Ücret ve ücrete ek ödemelere ilişkin sorularınızı bibilenvara üye olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Soru Sor
'Vergi Hukukunda Ücret Kavramı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor