İşverenler üzerinde istihdam yönünden oluşan işveren maliyetlerini azaltmaya yönelik Devlet tarafından sağlanan teşvikler mevcuttur.

İşverenlerin kendi üzerlerine düşen sorumluluktan kaçınmamasını sağlamak, sigortasız işçi çalıştırmasının önüne geçmek, kadın, genç ve engelli kadrolarında çalıştırabilecek işçilerin istihdamını teşvik etmek, yeni yatırımların yapılmasını ve yeni iş sahalarının açılmasını teşvik etmek, kültürel yatırımların yapılmasını sağlayarak kültürel miraslarımızın korunmasını ve yenilenmesini sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bazı ekonomik kriz dönemlerinde de devlet, mevcut iş gücü istihdamının korunması, işsizliğin azaltılması ve yatırımların artması amaçları ile yeni kanunlar ile işverenlerin maliyetlerini azaltacak bir takım haklar vermiştir.


Bu hakların uygulanmasında ücretten yapılan yasal kesintilerin ilki ve devletin ücretten yaptığı ilk kesinti olan sosyal güvenlik kurumu kesintilerinde, işverenin ödemekle yükümlü olduğu sosyal güvenlik primlerine aşağıdaki listede yer alan kanunlar ile bir takım indirimler sağlanmıştır.


İş-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu İşveren Prim Teşvikleri


 • 5510 Sayılı Kanun - %5 Hazine Teşviki
 • 6486 Sayılı Kanun – Yurtdışına Gönderilen Personeller
 • 4857 Sayılı Kanun – Engelli Personeller
 • 6486 Sayılı Kanun – Bölgesel Teşvik
 • 6111 Sayılı Kanun – İlave İstihdam Teşviki
 • 4447 Sayılı Kanun – İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
 • 5746 Sayılı Kanun – Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
 • 5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları Teşviki
 • 3305 Sayılı BKK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşviki
 • 6111 Sayılı Kanun – Aynı anda birden fazla teşvikten yararlanma
 • İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler