Sigortalılık Hallerinin Çakışması


Birden fazla sigortalılık statüsünün çakışması durumlarında hangi sigortalılık statüsünün geçerli sayılacağı hususu 5510 sayılı Kanunun 53.maddesinde açıklanmıştır. 

 

4/A, 4/B ve 4/C’nin Çakışması  

 

Sigortalının 4/A, 4/B ve 4/C kapsamındaki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şeklide çalışması halinde, öncelikle 4/C kapsamındaki sigortalılığı esas alınır. 

 

4/A ve 4/B’nin Çakışması

 

Sigortalının 4/A ve 4/B kapsamındaki sigortalılık türüne tabi olacak şekilde çalışması halinde 4/A kapsamındaki sigortalılığı esas alınır. Bu durumda kişinin 4/B’ye tabi sigortalılığı 4/A’ya tabi çalışmasının başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilir. 

 

Çakışan Süreler İçinde 4/A’ya Ödenen Primlerin 4/B’ye Aktarılması

 

2015/28 sayılı SGK Genelgesine göre, aktarılan 4/A sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki 4/B borcunu karşılamaması durumunda işveren hissesinin aktarımı mümkün olup işverenden yazılı muvafakat alınması gerekmektedir. İşveren hissesinin aktarılabilmesi için işverenin Kuruma herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir. 

 

Normal 4/B ile 4/B’nin (4) No.lu Alt Bendinin (Tarım Bağ-Kur) Çakışması

 

Tarım Bağ-Kur’u ile normal Bağ-Kur’un çakışması halinde tarım Bağ-Kur’u dışındaki sigortalılık esas alınacaktır. Tarım Bağ-Kur’u devam eden sigortalıların farklı sigorta statülerinde çalışması durumunda tarım Bağ-Kur’ları yeni sigorta başlangıcından 1 gün önce sona erecektir. Kişilerin bu sigortalılıklarının da sona ermesi durumunda ziraat odası, tarım il/ilçe müdürlüklerinde kayıtları hala devam edenlerin Tarım Bağ-Kur’ları  sigortalılığın sona erdiği günü takip eden günde tekrar aktif olacaktır.  

 

Muhtar Sigortalılığı ile 4/B’nin Alt Bentlerinin Çakışması

 

01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olan düzenleme sonucu köy veya mahalle muhtarlığı nedeniyle 4/B kapsamında sigortalı olanlardan 4/B’nin alt bentlerine tabi olacak şekilde çalışmaları bulunması halinde muhtar kapsamındaki sigortalılığı esas alınacaktır. 

 

4’üncü Madde Kapsamındaki Sigortalılık ile 5’inci Madde Kapsamındaki Sigortalılığın Çakışması

 

·      Bilindiği üzere ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular Kanunun 5’inci maddesinin (a) bendi kapsamında çalışmaktadır.  Bu kişilerin 4/A, 4/B ya da 4/C’ye tabi çalışmaları halinde artık bu sigortalılık esas alınacak olup 5’inci maddenin (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları sona erdirilecektir. 

 

·   Kanunun 5’inci maddesinin (b) bendi kapsamında aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesinde belirtildiği üzere, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanların 4/A ve 4/B’ye tabi çalışmaları halinde 5’inci maddenin (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları sona ermez. 

 

·     Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin, 4/A, 4/B ve 4/C’ye tabi çalışmaları halinde bu sigortalılık esas alınacak ve 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılıkları sona erdirilecektir. 

 

 Bibilenvar güvencesi ile ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com adreslerine mail atabilirsiniz. 


Soru Sor
'Sigortalılık Hallerinin Çakışması' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor