SGK Mali Tatil

SGK Mali Tatil

Her yıl yaz döneminin başlamasıyla birlikte işverenlerin Kuruma vermeleri gereken prim belgelerini herhangi bir idari para cezası yaptırımıyla karşılaşmadan Kuruma göndermelerini teminen 15.03.2007 tarih 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre SGK Mali Tatil Uygulaması ilk defa 2007 yılında başlanmıştır.

Her yılın Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar (20’si dahil) mali tatil uygulanmakta olup, Haziran ayının son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde bu sefer mali tatil temmuz ayının ilk iş gününden sonraki günden başlamaktadır.

5604 sayılı Kanun, 27.01.2016 tarih 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı sayılı torba yasayla birtakım değişikliklere uğramıştır.

 

 

SGK Mali Tatil Uygulaması

Mali Tatili Düzenleyen 5604 Kanunun birinci maddesinin 6. fıkrasında 6661 sayılı Kanunla yapılan ve 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca; son verilme süresi mali tatile denk gelen prim belgeleri, mali tatilin bitimini izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitimine kadar verildiği takdirde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır. Ancak son verilme süresi, mali tatilin bitiminden sonraki 5 gün içine denk gelen belgeler 5. günün mesai saati bitimine kadar verimelidir.

ÖRNEK: Belgenin verilme süresi 1-20 Temmuz arasına denk geliyorsa, bu belgeler 27 Temmuza kadar verilebilir. Ancak belgenin verilme süresi 20-25 Temmuz tarihleri arasına denk geliyorsa, bu belgeler 25 Temmuza kadar verilmelidir.

-Yasal Süresi: 1 Temmuz-20 Temmuz arasında ise, belgenin verilme süresi 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününe uzamıştır.

-Yasal Süresi: 21 Temmuz-25 Temmuz arasında ise, belgenin verilme süresi 25 Temmuz 2022 Pazartesi gününe uzamıştır.

Mali Tatil Uygulamasından Yararlanacak Prim Belgeleri

·         Sigortalı işe giriş bildirgesi

·         İş yeri bildirgesi

·         Sigortalı işten ayrılış bildirgesi

·         Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi

·         İdari para cezaları

·         Müfettiş ve denetmenler tarafından istenen belgelerin son ibraz günü

·         Asgari işçilik oranına itiraz süresi

·         Borçlanma bedellerinin ödenmesi

 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarına 15 gün içinde yapılması gereken itiraz süresinin ve resen hesaplanan prim borçlarına bir aylık itiraz süresinin son gününün mali tatile denk gelmesi halinde bu sürelerde mali tatil kapsamında uzamaktadır.

 

 

Mali Tatili Düzenleyen 5604 Kanunun birinci maddesinini 6. fıkrasında 6661 sayılı Kanunla yapılan ve 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik uyarınca; son verilme süresi mali tatile denk gelen prim belgeleri, mali tatilin bitimini izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitimine kadar verildiği takdirde yasal süresinde verilmiş sayılacaktır.

 

SGK mali tatil esnasında denetim, tespit, kontrol ve tarama yapabilecektir. Aynı zamanda Kayıt ve Belge ibrazı için tebligat gönderebilecek, ancak kayıt ve belgelerin ibrazı için verilen sürenin son günün mali tatile rastlaması halinde 27 temmuza kadar süre uzayacaktır.

 

 

NOT: İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimi, mali tatil kapsamı dışındadır.

 

Soru Sor
'SGK Mali Tatil ' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor