SGK Günlük ve Aylık Tavan Ücretleri Artacak

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' un 8.maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 82.maddesinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Günlük Tavan Ücret ve Aylık Tavan Ücret Artacak

5510 sayılı Kanunun 82.maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde, sigortalılar için belirlenen brüt asgari ücretin 6,5 katından fazla kazancı olan daha fazla prim tahsil edilerek hem bu sigortalıların daha fazla aylık ve gelir alması hem de Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinin arttırılması sağlanmaktadır.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' un 8.maddesi; “31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.”

1 Ocak 2017 Yürürlük Tarihi

5510 sayılı Kanun gereği günlük tavan ücretin 6,5 katı aylık tavan ücretini vermekteydi. 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile günlük sgiorta primine esas kazanç üst sınırının 7,5 katı aylık sigorta primine esas kazanç üst sınırı yani aylık tavan ücreti belirleyecek.

Açıklamalara göre yaklaşık 250 bin çalışanın aylık tavan ücret üzerinden sigorta primi kesildiği bilinmektedir. Aylık prime esas kazanç tutarının 6,5 dan 7,5'a yükselmesi ile işverenlerin, aylık tavan ücret üzerinden ücret ödedikleri sigortalılar açısından maliyetleri artacak. 

Aynı zamanda tavan ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların net ücretlerinde belirli bir oranda azalma olacak. Tavan ücret üzerinden emeklilik primi hesaplanan sigortalıların ise emekli aylıklarında (emekli maaşlarında) yükselme olacaktır. Bu nedenle işveren maliyeti artacak, anılan ücret ve üzerinde kazancı olan sigortalıların net ücretleri düşerken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elde etmiş olduğu prim gelirleri artacak ve dolayısı ile anılan ücret üzerinden prim ödeyen sigortalıların emekli aylıklarında artma meydana gelecektir. 

Soru Sor
'SGK Günlük ve Aylık Tavan Ücretleri Artacak' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor