SGK E-Tebligatta Yeni Gelişme - Pilot İl Eskişehir

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması

Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır.

Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Sosyal Güvenlik Kurumunun bu duyurusu ile elektronik ortamda tebliğ yükümlülüğü bir süre daha askıya alınmış oldu. Eskişehir'e kayıtlı Sigorta Sicil Numarası bulunan işyerleri E-Tebligatı elektronik ortamda oluşturmaya ve elektronik posta adreslerini tanımlamaya devam edecekler. 

Mevcut koşullarda SGK tarafından (Eskişehir hariç) 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği tebliğ gönderimi devam edecektir. 


Soru Sor
'SGK E-Tebligatta Yeni Gelişme - Pilot İl Eskişehir' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor