SGK Denetimlerini Engelleme Cezası 2023

SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası 2023 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde belirtilmiştir.


İş yeriniz birçok sebepten denetime tabi tutulabilir. Alo 170 hattından gelen veya yazılı olarak gelen şikayetler sonucu yapılan denetimler en çok rastlanan denetim türüdür. Ancak bazen işverenlerin iş yerine gelen SGK denetmeni ve müfettişlerini engelledikleri, onların iş yerlerine girişlerine müsaade etmedikleri görülmektedir.


Sosyal Güvenlik Denetmen ve Müfettişleri görevlerinin yürütülmesi sırasında kimlik göstermek suretiyle iş yerlerinin her türlü kısmına serbestçe girmek, işverenler, aracılar, sigortalıyı geçici olarak devir alan işverenler, sigortalılar, işle ilgili gerçek kişiler ile tüzel kişilerin temsilcilerini ve konuyla ilgili bulunan kimseleri, iş yerinde ya da iş yeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve ifadelerini almak, gerekli defter, belge ve delilleri toplamak, yapılan denetim sırasında ilgililerin kimliklerini istemek ve kimlik bilgilerini tutanağa kaydetmek, görevlerinin yapılmasında zorluk çıkarılması halinde güvenlik kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden kendilerine her türlü kolaylığın sağlanmasını ve yardımcı olunmasını istemek yetkileri bulunmaktadır.


SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası 2023


*Sosyal Güvenlik Kurumundan iş yerine denetime gelen Denetmen ve Müfettişlerin görevlerini yerine getirdikleri sırada kimler görevlerini yapmasına engel olamaz:


işverenler,

sigortalılar,

iş yeri sahipleri

bu işle ilgili diğer kişiler

görevlerini yapmasına engel olamazlar.


SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarının denetimlerin engellenmesi öncelikle idari açıdan bir suç/kabahat teşkil etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Denetmen ve Müfettişlerine görevleri esnasında engel olanlara, asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

2017 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 8887,5 TL’dir.

2018 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 10.147,5 TL’dir.

2019 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 12.792 TL’dir.

2020 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 14.715 TL’dir.

2021 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 17.887 TL’dir.

2022 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 25.020 TL’dir.

2023 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 50.040 TL"dir

 


*SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan

işverenler,

sigortalılar,

iş yeri sahipleri ve

bu işle ilgili diğer kişiler daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde TCK 265. maddesine göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler için ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Yıllara Göre Para Cezası Ne Kadardır?

Yıllara göre para cezası aşağıdaki gibidir:

2017 yılı itibarıyla bu kapsama giren eylemlerin idari para cezası; 17.775 TL’dir.

2018 yılı itibarıyla bu kapsama giren eylemlerin idari para cezası; 20.295 TL’dir.

2019 yılı itibarıyla bu kapsama giren eylemlerin idari para cezası; 25.584 TL’dir.

2020 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 29.430 TL’dir.

2021 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 35.775 TL’dir.

2022 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 50.040 TL’dir.

2023 yılı itibarıyla SGK Denetimlerini Engellemenin Cezası; 100.080 TL"dir.


ÖRNEK: Sosyal Güvenlik Denetmenleri F ve G, yapılan bir kayıt dışı istihdam şikâyetini teftiş etmek üzere 01.08.2013 tarihinde bir fabrikaya gitmiştir. İş yeri girişinde bulunan özel güvenlik görevlisi H kimlik gösteren ve iş yerinde denetim yapmak üzere geldiklerini belirten SGK denetim elemanlarının iş yerine girişine telefonla görüştüğü fabrika genel müdürü K’nın emri ile izin vermemiştir. İş yerinde denetim yapmanın yasal hakları olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Denetmenleri iş yerine girmek üzere ana kapıda beklemeye başlamıştır. Bunu gören özel güvenlik görevlisi H kendi inisiyatifi ile sosyal güvenlik denetmenlerini gitmeleri için tehdit etmiş ve itekleyerek iş yeri girişinden uzaklaştırmıştır. 

Bu örnekte işveren vekili niteliğindeki genel müdür K denetimi engelleme fiilini işlemiş olup kendisine 10.008 x 5 =50.040 TL idari para cezası uygulanacaktır. Öte yandan SGK denetim elemanlarının görevlerini engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan sigortalı niteliğindeki H’ye 10.008 x 10 = 100.080 TL idari para cezası uygulanacak, ayrıca hakkında TCK 265. maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere SGK’ca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Belirtmek gerekir ki, bu örnekteki cebir ve tehdit fabrika müdürü K’nın emri ile olmuş olsaydı kendisi hakkında da 10 katı idari para cezası uygulanacak ve kendisi hakkında da cezai soruşturma başlatılacaktı.

SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının denetimlerinin engellenmesi halinde söz konusu görevlilerce Denetimi Engelleme Tutanağı tanzim edilmektedir. SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tutulan bu tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar idari ve adli makamlar nezdinde hukuken muteber delil niteliğindedir.

Soru Sor
'SGK Denetimlerini Engelleme Cezası 2023' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor