Net Ücret Nedir? Net Ücret Nasıl Belirlenir?

Net Ücret Nedir?

Sigortalıların asıl ücretleri net ücretleri mi brüt ücretleri mi tartışması süre dursun bizler hem net ücret hem de brüt ücret tanımını yapacağız.

Çalışanların iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen bir ücret hak edişleri bulunmaktadır. İşverenlerin çalıştırmakta oldukları işçilerine, iş sözleşmesiyle belirlenmiş olan iş karşılığında yaptıkları her türlü ödeme yasal kesintilere tabi tutulmaktadır.

Net Ücret Nasıl Belirlenir ?

Bu yasal kesintilere örnek verecek olursak; Sigorta prim kesintileri, işsizlik sigortası primi kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisini söyleyebiliriz.

Bu ödemelerin hangi esaslarda ve oranlarda kesintiye tabi tutulacağı, kesintilerin nasıl ve nerelere ödeneceği, yasal düzenlemelerle hüküm altına alınmış durumdadır. İşverenler, yapılan ödemelerin gerektirdiği tüm yasal kesintileri, ödemenin toplam tutarından indirerek, ilgili oldukları resmi kurumlara ödemekle yükümlüdürler.

Çalışanların iş sözleşmesinin sonucu olarak hak kazanmış olduğu bu ücretlerden gerekli kesintiler yapılarak kendilerine ödenen tutar, net ücret olarak adlandırılmaktadır. Net ücret; çalışanın yapmış olduğu iş karşılığında elde etmiş olduğu, gerekli yasal kesintileri gerçekleştirilmiş, saf ücret anlamını taşımaktadır.

AGİ Dahil Net Ücret

Çalışanların brüt ücretleri üzerinden Sigorta prim kesintileri, işsizlik sigortası primi kesintisi, gelir vergisi kesintisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak net ücretleri bulunur. Aslında bulunan ücret net ücrettir ve kişinin asıl kazancı budur.

AGİ yani asgari geçim indirimi çalışanların ödemesi gereken gelir vergisinden mahsup edilerek kişinin net ücreti üzerine eklenir. Yani kişinin kazancı net ücreti + AGİ’ dir. Demek istediğimiz husus, kişinin net ücreti farklıdır, net ele geçen kazancı farklıdır. AGİ dahil edilmesi ile net ele geçen kazanç bulunmaktadır.

AGİ ile ilgili yazımızı okumak için Asgari Geçim İndirimi Detayları Nelerdir? Başlıklı yazımıza tıklayınız..

Brüt Ücret Nedir?

Brüt ücret kavramını tam olarak açıklamadan önce belirtmemiz gereken husus, kişinin emeği karşılığında hak ettiği ve işverenin de çalışanını ödeme yapmakla yükümlü olduğu kazanca ücret denir. Aslında kişinin kazancı brüt olarak belirlenir fakat hemen hemen herkes brüt ücret kavramına farklı bir anlam yüklemektedir.

Gerek iş hukuku düzenlemeleri, gerekse vergi ve sosyal güvenlik hukuku uygulamaları açısından, çalışanlara ödenen ücretler, brüt tutarları üstünden dikkate alınmaktadır. Çalışanların yürütmekte oldukları iş karşılığında kendilerine yapılan tüm ödemeler, brüt ücretlerini oluşturmaktadır.

Brüt ücret ile ilgili detaylı yazımız için tıklayınız..

Brütten Nete Ücret Hesaplaması

Brüt ücretten net ücrete ücret hesaplaması nasıl olmalıdır? Brütten nete ücret hesaplamasını bir örnek ile sizlere anlatmak istiyoruz. (AGİ 133,31 olarak alınmaktadır.) AGİ dahil net ücret hesaplama örneğiniz birlikte çözelim.

Toplam Kazanç           =   2.500,00 TL

 SPEK Matrahı            =  2.500,0  TL

                         

SGK Primi İşçi            =  2.500,00 x  0,14                                     =    350,00  TL

İşsizlik Sigortası İşçi   =  2.500,00 x %  1                                          =      25,00  TL

Gelir Vergi Matrahı      =  2.500,00 -  350,00 -  25,00                         =  2.125,00 TL

Gelir Vergisi               =  2.125,00 X     0,15                                 =     318,75 TL

Damga Vergisi            =  2.500,00 x  0,00759                                   =         18,98 TL

Net                            =  2.500,00 – 350,00–25,00–318,75–18,98      =   1.787,27 TL

Net Ödenecek            =  1.787,27 + 133,31(AGİ)                              =      1.920,58 TL

 

Örneğimizden de anlaşılacağı üzere net ücretimiz; 1.787,27 TL olarak bulunmuştur. AGİ dahil net kazanç ise AGİ eklemesi ile 1.920,58 TL bulunmuştur.

Soru Sor
'Net Ücret Nedir? Net Ücret Nasıl Belirlenir?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor