Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarına İlişkin Hususlar

Örnek 1- 1/10/2008 tarihinden önce köy muhtarı olması nedeniyle 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı, 12/01/2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek sigortalılığını 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında devam ettirmek istediğini beyan etmiştir. Söz konusu talep gereğince sigortalının aylık prim tutarı önceden olduğu üzere 30 gün üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 2- 29/3/2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde köy muhtarı seçilen sigortalının 31/3/2009 tarihinde Kuruma müracaat ederek sigortalılığını Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında devam ettirmek istediğini beyan etmiştir. Bu sigortalının talebi, muhtarlık faaliyetinin 1/10/2008 tarihinden öncesine ait olmadığı için kabul edilmeyecektir.

2108 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince muhtar sigortalıların 1479 sayılı Kanun gereğince yaptıkları muhtarlık süresi borçlanması 5754 sayılı Kanunla 8/5/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığından, 10/9/1977 tarihinden önce muhtarlıkta geçmiş süreler borçlandırılmayacaktır.

Soru Sor
'Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarına İlişkin Hususlar' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor