Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı

Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Yönetmeliği

Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını esas alan yasal düzenleme 8.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını esas alan yasal düzenleme olan yukarıdaki bahsettiğimiz Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yani Yönetmeliğin çıkarılma nedeni, çalışma hayatında büyük sorun teşkil eden Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı konusunu ele almaktadır.

Bir başka deyişle anılan Yönetmelik, sadece “Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı” konusunda bizleri aydınlatmış olup, ödenmemiş ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı daha doğrusu “işçilik alacakları” gibi diğer anlaşmazlık sorunu teşkil edecek sorunlara değinmemiştir.

Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı Detayları Nelerdir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi anılan Yönetmelik sadece Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı detaylarını konu almaktadır.

Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçinin kendisi ya da ölümü halinde Kanuni mirasçıları, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla, çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyle birlikte yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

Taşeron Kıdem Tazminatında SGK Kayıtları Neden Önemli?

İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır. Maalesef burada Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için önce son alt işveren, bu belgeyi alamaması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının esas alınacağı için, sonra Sosyal Güvenlik  Kurumu’ndaki kayıtlara göre ödeme yapılacağı için ihtilaf ve uyuşmazlığın olması durumunda ise netice Mahkemece belirlenecektir.

Daha kolay anlatmak gerekir ise, bu düzenleme Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatının başvuru ve usul yollarını düzenlemekte. Yani Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için bir takım mercilere başvurmasını gerektirmekte. Dahası Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için, sırasıyla alt işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve son olarak uyuşmazlık halinde Mahkemeye başvuru şeklinde ilerlemesi nedeni ile işçiyi koruyan ve yarasına merhem olan net bir düzenleme diyemeyiz.

Alt İşveren Değişikliğinde Taşeron Kıdem Tazminatı 

Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunacaktır.

Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.

  • Alt işveren değişikliklerinde Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını kim ödeyecektir?
  • Farklı Kamu Kurumunda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatını kim ödeyecektir?
  • Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı hangi dönemleri kapsayacaktır?
  • Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı uyuşmazlıklarında izlenecek yollar nelerdir?
  • Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı alt işveren tarafından ödenmemesi durumunda izlenecek yol nedir?
  • Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı hangi tarih sonrası ödenecek?

Bibilenvar İle Taşeron İşçi Tazminat Detaylarına Ulaşabilirsiniz

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için öncelikle taşeron işçinin 1 yıllık çalışma süresini doldurması gerekir. Bunun yanı sıra taşeron işveren tarafından taşeron işçinin iş sözleşmesi “iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık” nedenleri dışında bir nedenle feshedilmiş olmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından iş almış alt işveren (Taşeron firma) işçilerinin hak ettikleri kıdem tazminatları nasıl hesaplanmaktadır? Asıl işveren alt işveren kamu kurumu veya taşeron firmanın kıdem tazminatındaki sorumlulukları nelerdir? Siz de taşeron firmada çalışan bir kişinin kıdem tazminatı hak etme şartlarını ve kıdem tazminatı hesaplama detaylarını öğrenmek istiyorsanız bibilene danışabilirsiniz.

Yukarıda kısmen açıkladığımız Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı konusunda belirttiğimiz sorular gibi bir çok soru ve sorun ile karşılaşabilirsiniz. Sizler de kıdem tazminatı usul ve esaslarını merak ediyor ve kıdem tazminatı hesaplamalarına ilişkin yardım istiyorsanız bibilenvar bir tık uzağınızda.

Alt işveren (taşeron) işçisi olarak, çalışma detaylarınızı ve son 3 aylık brüt ücretlerinizi ayrıntıda belirttiğiniz takdirde alacağınız kıdem tazminatı tutarını sizin için hesaplayabiliriz..

Bibilenvar'a hemen üye olup sorularınızı sorabilirsiniz. 

Soru Sor
'Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor