İşyeri Kapanışında Yapılması Gerekenler

Öncelikle belirtmeliyiz ki, işyeri kapanışı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeniz gereken (zorunda olacağınız) herhangi bir belge yoktur. Özellikle Kanunun “idari para cezaları”’nı konu alan 102.maddesinde işyeri kapanışının mevzuatta belirtilen hallerin dışında bildirilmemesine ilişkin herhangi bir cezaya hüküm verilmemiştir.

İdari para cezası yok diye, bizler işyeri kapanışını SGK’ya bildirmemezlik yapmayalım. Özellikle “e-bildirge şifresi” nin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi adına işyeri kapanması durumunda, bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi/İl Müdürlüğü’ne işyeri kapanışlarına ilişkin “bilgi mahiyetinde” dilekçemizi sunmalıyız.

(İşyeri; 2 yıllık bir süre içinde herhangi bir hareketlilik olmaması durumunda “Re’sen Kanun Kapsamından çıkarılır.)

SGK İşyeri Kapanış Dilekçe Örneği

SGK İşyeri Kapanış Dilekçe Örneği aşağıdaki şekilde işyerinize ait bilgileri girerek doldurabilirsiniz. 

    

                                                                                                                              TARİH

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

............. Sigorta İl Müdürlüğü 

............. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne

 

Müdürlüğünüzün....................................... Sigorta Sicil Numarası ile işlem görmekteyiz. ..................... adresinde kurulu bulunan ............................. unvanlı işyerindeki faaliyetlerimiz ......................... tarihi itibarı ile sona ermiştir. 

.................... tarihinden itibaren herhangi bir çalışanımızın olmayacağı ve firmamız üzerinden herhangi bir bildirimde bulunmayacağımızı, işyeri kapanış işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ve iş bu dilekçemizin mevcut işyeri dosyasında bulundurulması gereğini arz ederiz.

Firma Unvan.. 

Kaşe - İmza

 

                                                                                                                      TARİH

Vergi Dairesi İşyeri Kapanış Dilekçe Örneği

                    ........................... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                  İSTANBUL

 

 

 

Konu: İşyeri kapanışı hk.

 

            Dairenizin .............. sicil numarasında kayıtlı Gelir Vergisi mükellefinizdim.

 

               .. /.../....   tarihinde iş yerimi kapattım. Durum bilgilerinize arz olunur.

 

                       

                                                                                                                      Saygılarımla,

 

                                                                                                                   

 

Adres:

 

 

İşyeri Kapanışlarında Bildirimleri verilmemesinde idari para cezası ile karşılaşan bir çok işverenimiz vardır. Nedeni aslında işyeri kapanış bildirimi vermemek değil, işyeri kapanışı bildiriminin SGK veya Vergi Dairesi'ne yapılmaması nedeni ile e-şifrenin kötü amaçlı kişilerin ellerine geçmesinin nedenidir. 

İşyeri kapanış bildirimleri ile ilgili tüm sorularınızın cevabı bibilenvar ile bir tık uzağınızda...

Soru Sor
'İşyeri Kapanışında Yapılması Gerekenler' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor