İsteğe Bağlı Sigorta Koşulları

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler iade edilir.

İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.

Bibilenvar İle İsteğe Bağlı Sigortalılık Sorularınız Yanıt Buluyor

Yasal düzenlemelerin oldukça fazla yapıldığı bir süreçte olan Ülkemizde, özellikle SGK ve İş Hukukunda bir hayli yasal değişiklik yapılmıştır. Örneğin isteğe bağlı sigortalılık konusunda 2009 yılında değişiklik yapılmış ve süre gelen zaman içerisinde isteğe bağlı sigorta konusu yamalı bohçaya dönüşmüştür. İsteğe bağlı sigortalılık konusunda tüm yasal sürelerden haberdar olmak ve kafanıza takılan soru ve sorunları çözüme kavuşturmak için bibilenvar yanınızda.

Soru Sor
'İsteğe Bağlı Sigorta Koşulları' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor