GAZETECİLERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Basın İş Kanunu Yargıtay içtihatlarına göre; özel televizyonlarda haber programı yapımcısı ve sunucuları, haber ajansı istihbarat şefleri, özel radyo ve televizyon kanallarındaki haber muhabirleri, haber ajansı muhabirleri, gazete yazı işleri müdürleri, prodüktörleri, fotoğrafçıları, haber yönetmenleri, spor sayfası sekreterleri, haber merkezi müdürleri, gece editörleri, kameramanları, azarları, muhabirleri, redaktörleri, çevirmenleri, ressamları, karikatüristleri basın iş kanununa göre gazeteci saymıştır.

Gazetecilerin fiili hizmet süresi zammını üç dönem şeklinde ele almak gerekir.

1. 01.10.2008 öncesi dönem,                

2. 01.10.2008-31.01.2013 arası dönem (gazetecinin primlerini kendisinin ödeyerek hak kazandığı dönem),

3. 01.02.2013 ve sonrası dönem.

Bilindiği gibi basın çalışanlarının itibari (fiili) hizmet süreleri ilk kez 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunun 1. maddesi ile ek 5. madde olarak eklenmiştir. Bu kanun kapsamına tabi olarak çalışanlar için bu görevlerde geçen hizmet sürelerinin her 360 gününe 90 gün itibari hizmet süresi verileceği hüküm altına alınmıştır. Daha sonra 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış ve gazeteciler için fiili hizmet süresi zammı uygulaması sona ermiştir. Bu kez 10.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun md. 15 ile Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olan ve ve fiilen mesleği icra eden gazeteciler için benzer bir uygulama 5510 sayılı Kanun md. 40/2/16’da her 360 günlük çalışma için 90 gün olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.10.2008 tarihinden, uygulamanın yeniden düzenlendiği 31.01.2013 tarihine kadar olan fiili hizmet sürelerinin ise bizzat gazetecilerin ödemesi şartı ile yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

506 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun arasındaki fark yukarıda bahsettiğimiz gibi basın kartı sahibi olan gazetecilerdir. Yani, 5510 sayılı Kanun haktan yararlanacak olan sigortalıların kapsamını daraltmıştır.

Soru Sor
'GAZETECİLERİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor