FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Fiili hizmet süresi zammını( FHSZ) bazı sektörlerde öngörülmüştür. Yasa koyucunun temel düşüncesi ilgili sektörün kendine özgü koşullarından ötürü bu sektörde sigortlılara pozitif ayrımcılık uygulanmıştır.

            Fiili hizmet süresi zammını mülga 5434 sayılı  kanunun 32. maddesi ile 5510 sayılı kanunun 40. maddesi olmak üzere iki başlıkta incelemek mümkündür.

            Mülga 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları birleştirme kapsamında hizmetler olup, Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için söz konusu madde kapsamında verilen FHSZ 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.

            Örneğin;

Sigortalı 01.01.1990-31.12.1991 arasında 4/1-c( emekli sandığı) kapsamında çalışmış olan sigortalının 720 gün hizmeti ve 180 gün fiili hizmet zammı bulunmaktadır. Bu sigortalının 01.01.1992 tarihinde bağkur sigortalısı olduğunu düşünelim. Bağkur sigortalısının 01.06.2002 tarihine göre yapılacak değerlendirmeye göre 01.06.2002-01.01.1990=12 yıl 5 ay hizmeti bulunmaktadır. Ancak buna 180 günlük FHSZ ilave edilerek emeklilik koşullarının tespit gerekmektedir. (12 yıl 5 ay)+ 6 ay= 12 yıl 11 ay olarak bulunacaktır.

FHSZ süresi Kanunda öngörülen “beş yıllık” süreyi geçtiği taktirde, 2008/Ekim ayı sonrası hizmet yılına eklenmeyecek ve kazanılmış hakkın korunması amacıyla da beş yılı aşan FHSZ’den de indirime gidilmeyecektir

2008/Ekim ayından önceki dönemde beş ya da sekiz yıllık süreler aşılmamış ise, bu defa 2008/Ekim ayından sonraki FHSZ süreleri beş ya da sekiz yılı aşmayacak şekilde toplam hizmet yılına ilave edilecektir.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının

·         ila (9), (11), (12), (15), (16), (17), (18) ve (19) uncu bentlerine göre beş yılı,

·         (13) ve (14) üncü bentlerine göre sekiz yılı geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenecektir.

 Maddenin (10) numaralı bendinde prim ödeme gün sayısına yapılacak ilavede süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Soru Sor
'FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor