EYT Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı

Daha önce TBMM"den geçen EYT Yasası 03.03.2023 tarihinde resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.


         EYT Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı

  MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.


Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”E- Devletten Başvuru Nasıl Yapılır
-www.turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

-Açılan sayfada arama çubuğuna "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" yazılır ve gelen linke tıklanır.

-Yeni Başvuru tıklanır.

-"Tahsis Talep Türü" yaşlılık aylığı olarak seçilir.

-"Sigortalı Türü" ssk"lı iseniz 4-a, bağkurlu iseniz 4-b olarak seçilir. Başvur tıklanır.

-Banka ve şube seçilir.Cep telefonu numarası ve adres yazılır.

-Aylık alıyor mu sorusuna "Evet" ya da "Hayır" seçilir. 

-İlerle diyerek "BAŞVUR" tıklanarak tamamlanır.

NOT: İşyerinden işten ayrılış bildirgesi alınmasına gerek yoktur.
Çalışmaya Devam Edenlere TeşvikKanunda da belirtildiği üzere EYT kapsamında ilk defa emekli olacak olanlar, hiç ara vermeden çalışmaya devam ettikleri takdirde, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Prim indirimi, işçinin brüt ücreti üzerinden uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar için 500 TL indirim uygulanacaktır.


Prim indiriminden yararlanabilmek için 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar işe başlamak gerekiyor. Otuz günlük süre, iş akdinin sona erdiği tarihten başlar. Sürenin aşılması halinde prim indirimi uygulanmaz..


Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz.
Soru Sor
'EYT Yasası Resmi Gazetede Yayınlandı' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor