Eş, Çocuk ve Anne-Babaların Sağlıktan Yararlanamama Durumu


Aşağıda sayılan GSS’lilerin bakmakla yükümlü kişisi kaydı oluşturulamaz. Yani bu kişiler eş, çocuk ve ana-babalarını üstlerine alıp sağlıktan yararlandıramazlar.


3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler


Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler


Tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi alan öğrenciler


Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler


60-C’liler (Yeşil kartlılar)


Gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar


18 yaşından küçük olup 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar


Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler

2828 sayılı SHÇEK Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana-babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar


Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler


Stajyer avukatlar


Askerlik hizmetini er/erbaş olarak yapmakta olanlar (18.01.2019 tarihinden itibaren yapabilir.)


Hak sahibi olarak ölüm aylık/geliri alanlar


5510 sayılı Kanunun Ek-13. maddesi kapsamındakiler


Ek-13: Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etmeyen eş, çocuk, ana ve babası talep tarihinin ertesi günü ikamet şartı aranmaksızın GSS’li olurlar. 


Soru Sor
'Eş, Çocuk ve Anne-Babaların Sağlıktan Yararlanamama Durumu' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor