Engelli İşçiler Part Time Çalışabilir Mi

İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi veya terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.


Engelli İşçiler Part Time Çalışabilir Mi


İş Kanunu 30. Maddesinde; " Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Part time olarak yani kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. İş yeri çalışan sayısı oranının hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İş yerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır." Hükmü yer almaktadır.


Buna göre, engelli sigortalılar kısmi istihdam sözleşmesi imzalatılarak part time çalıştırılabilir. Ancak, Kanunda "Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür" denildiğinden engelli sigortalılar kısmi süreli çalıştırılsalar bile, kişinin eksik gün sayısı kadar başka bir engelli işçi çalıştırılmalıdır.


Örneğin; 100 işçinin çalıştığı bir iş yerinde %3 oranında engelli işçi çalıştırmak gerektiğinden, bu iş yerinde 3 engelli işçi çalıştırılmalıdır. Söz konusu 3 engelli işçi de kısmi istihdam ile 10"ar gün çalıştırıldığını varsayar isek, bu iş yerinde toplam 30 gün engelli işçi çalışmış olmaktadır. Bu durumda bu iş yerinde engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü devam etmektedir. Çünkü toplam 3 işçinin çalışmaları tam süreli çalışmaya dönüştürüleceğinden geriye kalan 60 günlük süre için de en az 2 ayrı tam süreli engelli çalıştırılmalıdır.

Soru Sor
'Engelli İşçiler Part Time Çalışabilir Mi' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor