EMNİYET PERSONELİ PİLOT VE DALGIÇLARIN İTİBARİ HİZMETLERİ

Emniyet Hizmetleri Pilot ve Dalgıç Hizmetleri Tazminat kanuna göre ilgili personelin itibari hizmetlerden yararlandırılması öngörülmüştür. Bahsi kanunun 15. maddesi “Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yapmakta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibarî hizmet müddeti eklenir.          

   Kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yukarıdaki fıkrada belirtilen itibari hizmet müddeti 90 gün olarak eklenir.” Şeklinde hüküm içermektedir.

5434 sayılı Kanunun 32 inci maddesi Kanunla yürürlükten kaldırılmış, Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibari hizmet süresi ekleneceği öngörülmüştür.

506 sayılı Kanun (SSK) hükümlerine tabi olarak çalışan ve bu çalışmalarından dolayı 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca itibari hizmet süresinden yararlandırılan sözleşmeli personelin hak kazandıkları itibari hizmet sürelerinin, 4/l-(a)-SSK ve 4/1-(b)-BAĞKUR kapsamında aylık bağlanması halinde ise 5434 sayılı Kanunun mülga 37 nci maddesine göre hak kazanılan itibari hizmet süreleri:

- Bağlanacak aylıkların hesabında/aylık bağlama oranının tespitinde dikkate alınacak,

- Ancak, bu süreler aylık bağlanması için gerekli hizmet süresi /prim gün sayısı ve yaş haddinin hesaplanması ile emekli ikramiyesinin tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1: Sigortalının aylığa hak kazanma koşulları; 25 yıllık sigortalılık süresi, 50 yaş ve 5375 gündür. Sigortalı, 1992-2002 yılları arasında pilot olarak çalışmış olup, bu kapsamda geçen çalışmalara ait itibari hizmet süresi 1000 gündür. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu tarihte 4700 günü vardır. Sigortalının 1000 günlük itibari hizmet süresi aylığa hak kazanmak için aranan 5375 günün hesaplanmasında dikkate alınmayacağından, sigortalının yaşlılık aylığı talebi reddedilecektir.

Örnek 2: Örnek 1’ deki sigortalının tahsis talebinde bulunduğu tarihte 5375 günü ve 1000 gün de itibari hizmet süresinin bulunması halinde, sigortalıya aylık bağlanacak ancak, aylığın hesabına esas aylık bağlama oranının tespitinde toplam prim ödeme gün sayısı 5375 + 1000 = 6375 olarak dikkate alınacaktır.

Soru Sor
'EMNİYET PERSONELİ PİLOT VE DALGIÇLARIN İTİBARİ HİZMETLERİ ' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor