Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti 2023

2023 Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti, 4a kapsamında hizmet akdine dayalı emekli çalışanların asgari ücret üzerinden kesilen SGDP (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi) ile tespit edilmektedir. 

2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişilerin Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 (a) kapsamında hizmet akdi ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen %32 oranındaki sosyal güvenlik destek primini ödemekle işverenler yükümlüdür(Reform öncesi prim oranı ise %30 idi).

Bu primin %2’si iş kazası meslek hastalığı primidir ve tamamını işveren öder. Kalan %30’un ¼’ü (7.5) sigortalı payı ¾’ü (22.5) işveren payıdır. SGDP bu kişilerin işyerinden aldıkları brüt ücret üzerinden kesilir. Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların yaşlılık aylığından destek primi kesilmesi mümkün değildir. Bu kişilerden ayrıca kısa vadeli kısa sigorta kolları primi alınmamaktadır.


Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti 2023


Emekli çalışanların net asgari ücreti 2023 parametrelerini, 2023 brüt asgari ücret ile hesaplayacağız. 2023 brüt asgari ücret 10008 TL dir, 2023 net asgari ücret ise normal çalışanlar yani "01" belge türü ile tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar için 8506,80 TL'dir. 

2023 emekli çalışanların net asgari ücreti ise "02-SGDP" belge türü ile bildirilecek emekli çalışanların net ücreti olacaktır. 

Emekli çalışanların net asgari ücreti 2023 yılında aşağıdaki tablo ile açıklanmıştır. 2023 Brüt Asgari Ücret  10.008
2023 Net Asgari Ücret      8506,8
SGDP İşçi Payı     750,6
G.V Matrahı   9257,4
G.V      112,59
Net Asgari Ücret         9.144,81


Temmuz Ayından İtibaren Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti

BRÜT ASGARİ ÜCRET

13.414,50

NET ASGARİ ÜCRET11.402,32
SGDP İŞÇİ PAYI1006,08
G.V 

150,91

NET ASGARİ ÜCRET

12.257,51


EMEKLİ ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYET HESABI


EMEKLİ ÇALIŞANIN İŞVERENE MALİYET HESABI
Brüt Aylık Ücret 13.414,5
İşveren SGK Payı (%22,5) 3.018,26
İşveren SGK Teşvik  0
İşveren SGK Payı Kalan 3.018,26
İşveren SGDP KVSKP (%2) 268,29
TOPLAM İŞVERENE MALİYET 16.701,08


2023 SGK Ve Bağkur Primleri için tıklayınız.. 

Soru Sor
'Emekli Çalışanların Net Asgari Ücreti 2023' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor