Doğum İzni Hakkınızın Detaylarını Biliyor Musunuz?

Doğum İzni Kullanım Detayları

İş hukuku düzenlemeleri içerisinde “analık hali”, oldukça özel bir takım uygulamalara tabi tutulmaktadır. Kadın işçilerin gerek hamilelik sırasında, gerekse doğum öncesi ve sonrasında, çalışma koşullarının durumları dikkate alınarak belirlenmesine, doğum öncesi ve sonrası izin hakkı verilmesine yönelik kapsamlı düzenlemeler yapılmış durumdadır.

Kadın işçilerin, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde, doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, istenmesi halinde doktor raporuna dayalı olarak, doğum öncesi 3 hafta kalana dek çalışmaya devam edilmesi mümkün olmaktadır. Böylesi bir durumda, doğum öncesi çalışılarak geçirilen süreler, doğum sonrası kullanılan izin süresine eklenecektir. Öte yandan; öngörülen bu izin süreleri, gerek görülmesi halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası uzatılabilmektedir. Bu konudaki uygulamanın, doktor raporuna dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Hamile işçilere, hamilelikleri süresince periyodik kontrollerini yaptırabilmeleri amacıyla izin verilmesi esastır. Bu nedenle verilen izinler için, işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir. Ayrıca, gerek görülmesi durumunda, hamile işçilerin hamilelik süresince durumlarına uygun başka işlerde çalıştırılmaları, çalışma koşullarının hafifletilmesi zorunludur. Böylesi uygulamaların zorunlu olması durumunda, yapılan değişikliklere dayanılarak, işçilerin ücretlerinde herhangi bir azaltmaya gidilemeyecektir.

Bibilenvar İle Doğum İzni ve Doğuma Bağlı İzinlerin Kullanımına Hakim Olun

Doğum yapan işçilerin, ücretli doğum izin sürelerinin bitiminden itibaren, istemeleri halinde kendilerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi gerekmektedir. Verilen bu ücretsiz izin süreleri çalışma sürelerinden sayılmayacak, yıllık ücretli izin haklarının hesabı bakımından dikkate alınmayacaktır.

4857 sayılı İş Kanunun 74’üncü maddesi gereği, doğum yapan işçilere, doğum sonrası çalışmaya başlamalarından itibaren, çocuk 1 yaşına gelene dek günde 1,5 saat süt izni verilmektedir. Verilen bu izin süreleri işçinin çalışma süresinden sayılmaktadır. Doğum yapan işçiye verilen süt izinlerine dayanılarak ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılması mümkün olamayacaktır.

Siz de doğum izni ve doğuma bağlı diğer izlerin kullanım detaylarını bibilenvar ile öğrenebilir ve Yasal haklarınızın takipçisi olabilirsiniz.

Soru Sor
'Doğum İzni Hakkınızın Detaylarını Biliyor Musunuz?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor