Danimarka’dan Türkiye’ye Kesin Dönüş Yapmak İsteyenlerin Sosyal Hakları Nelerdir?

Ülkemiz ile Danimarka arasında yürürlükte bulunan Sosyal Güvenlik Anlaşması gereğince 15-67 yaşları arasında Danimarka'da en az üç yıl oturmuş ve bu süre içinde en az bir yıl çalışmış olan vatandaşlarımız yaşlılık (Folkepension) veya malullük (Førtidspension) aylıklarına hak kazanabilmekte, Türkiye'ye dönmeleri halinde de bu aylıklarını Türkiye'ye transfer edebilmektedirler.

Vatandaşlarımızın Danimarka'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istemeleri halinde, Belediyelerde görev yapan danışmanları (sagsbehand) ile görüşerek onlar vasıtasıyla Entegrasyon Bakanlığı’na yaptığı başvurusu kabul edilenlerin geri dönmelerinde ortaya çıkacak aşağıda belirtilen masrafları karşılama imkanları bulunmadığı takdirde, söz konusu masraflar bağlı bulundukları belediyeler tarafından karşılanacaktır.

Masraflar Hangi Tutarda Ödenecektir?

  • Danimarka'dan kendi ülkelerine gidişlerinde ortaya çıkacak tek gidiş yol masrafları,
  • Özel eşya nakliyesinde kişi başına 2 m3 eşyanın nakliye masrafı,
  • Kendi ülkelerinde yeni bir hayata başlamak üzere yetişkinler için 123.290 DKK, çocuklar için ise 37.601 DKK öngörülmekte olup, bu meblağlar kişilere iki taksit halinde ödenmekte, ilk taksitte yetişkin başına 18.435 DKK, çocuk başına ise 6.144 DKK peşin verilmekte, ikinci taksit 1. yıldan sonra yetişkinler için 104.855 DKK çocuklar için ise 31.457 DKK olarak ödenmektedir.
  • Yabancının yerleşeceği ülkede iş kurabilmesi için gereken cihazları Danimarka’dan satın alması halinde kişi başına 14.274 DKK yardım yapılması, bunun kendi ülkesine taşınması için de 18.435 DKK verilmesi,
  • Yabancının yerleşeceği ülkede sağlık sigortası üyeliği bulunmadığı takdirde bir yıla kadar sigorta masraflarının karşılanması veya 6.144 DKK’ya kadar olan masraflar için nakdi ödeme yapılması,
  • Yabancıların yanlarında götürdükleri, reçeteye tabi ilaçların bedellerinin bir yıl süreyle karşılanması, 6.024 DKK’ya kadar olan gerekli tıbbi cihaz ve gerekli aşı bedelinin ödenmesi.

Aile Bireylerinin Hepsine KEsin Dönüş Yardımı Var Mı?

Yukarıdaki yardımlardan yabancılar yalnızca bir kere faydalanacaklardır. Aile birleşimi yoluyla Danimarka'ya gelmiş olup, süresiz oturma iznine sahip olanların aileleriyle birlikte kendi ülkelerine dönmeleri halinde, bunlar da yukarıdaki ödeneklerden yararlanacaklardır. Bazı özel durumlarda aileden birinin diğerlerinden önce kendi ülkesine dönmesi halinde, geride kalan aile bireylerine 12 aya kadar kira yardımı yapılacaktır.

Danimarka'dan kendi ülkesine veya daha önce ikamet ettiği ülkeye dönmek isteyen yabancılara yapacakları seçime göre bağlı bulundukları belediyeler tarafından ya 5 yıl süreyle "yeniden uyum sağlama ödeneği (Reintegrationsbistand)" adı altında bir ödeme yapılacak ya da bu 5 yıllık "yeniden uyum sağlama ödeneği (Reintegrationsbistand)"nin % 80’ine tekabül eden ve hayat boyu devam eden azaltılmış bir yeniden uyum sağlama ödeneği de verilecektir. Bu ödenekten yararlanabilmek için de belli şartları taşımak gerekmektedir.

Soru Sor
'Danimarka’dan Türkiye’ye Kesin Dönüş Yapmak İsteyenlerin Sosyal Hakları Nelerdir?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor