Çalışma Süresinden Sayılan Haller


İşçinin, fiilen çalışmasa bile günlük çalışma süresinden sayılan haller, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 66.maddesinde düzenlenmiştir. Bu süreler:

 

·    Madenlerde, taş ocaklarında, yer altında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

 

·      İşçilerin, çalıştırılmak üzere işveren tarafından iş yerleri dışında bir yere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

 

·      İşçinin her an iş görmeye hazır halde çıkacak işi bekleyerek çalıştırılmaksızın boş geçirdiği süreler.

 

·    İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işverenin evinde, bürosunda ya da işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işinin yapmaksızın geçirdiği süreler.

 

·      Emziren işçilerin emzirme izninde geçirdiği süreler.

 

·     Demir yolu, kara yolu, köprü, baraj yapımı, korunması, onarımı ve tadili gibi işlerde yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede olduğu için işyerine toplu gidiş esnasında geçen süreler. 

 

şeklinde belirtilmiştir. 

 

Ancak kanuna göre, işin niteliğinden doğmayıp da işverence sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme sırasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. (m.66/2) 

 

Konuya ilişkin Yargıtay kararı da bulunmaktadır. (Yarg. 22. HD., 17.01.2014, E.2013/1986 K.2014/296) Bu karara göre, aynı yerde yapılıp devamlılık gösteren işlerde, bu işlerin yapıldığı yer, şehir ve kasabalardan uzakta bile olsa, işverenin işçilerini götürüp getirmesi eski kararlarda yer verilen yemek ve yatmak imkanının sağlanmış olması gibi başkaca bir koşul aranmaksızın sosyal yardım niteliğinde sayılacaktır. Bunun sonucu olarak, araçta geçen süre çalışma süresinden sayılmayacak ve işçiler araçta geçen süre için herhangi bir ücret talebinde bulunamayacaklardır. Buna karşılık, demir yolları, kara yolları, ve köprülerin yapılması, onarılması ve korunması gibi aynı yerde yapılmayan ve iş görüldükçe başka alanlara geçilen işlerde çalışanların işyerine götürülüp getirilmelerinin işin niteliğinden doğduğu kabul edilmektedir. Bu durumlarda araçta geçen süre çalışma süresinde sayılarak bu sürenin ücreti işçiye ödenecektir.  


İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik işlemleri ilgili eksiksiz bilgi ve danışmanlık almak için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.


Soru Sor
'Çalışma Süresinden Sayılan Haller' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor