Bordro İmzalatma Zorunluluğu ve Cezası 2023

Ücret ödeme bordrosunun nasıl düzenlenmesinin gerektiği ve bu bordrolarda muhakkak bulunması gereken bilgiler 5510 sayılı Kanunda ve Vergi Usül Kanununda belirtilmiştir.

Bu yazımızda bu iki Kanunda ücret ödeme bordrosu ile ilgili düzenlemeleri ve bordronun imzalatılma zorunluluğu ve imzalanmayan bordrolar için uygulanabilecek idari para cezalarını aktaracağız.


Bordro İmzalatma Zorunluluğu ve Cezası


5510 Sayılı Kanuna göre bordronun olmazsa olmazları şunlardır;


  • -İş yerinin sicil numarası belirtilmelidir.
  • -Hangi ayın bordrosu ise, belirtilmelidir.
  • -İşçinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası yazmalıdır.
  • -İşçinin çalıştığı gün sayısı ve kazandığı ücret
  • -Ücretin alındığına dair imza

Son maddede belirtilen ücretin alındığına dair imzanın gerekli olması durumu; ücretleri bankadan yatırılan sigortalılar için geçerli değildir. 

En az 5 çalışanı olan iş yerlerinin ücretleri bankadan yatırma zorunluluğu olduğundan dolayı bu iş yerlerine ait bordroların imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ücretlerin elden verildiği işyerlerinde bordroların işçilere imzalatılmaması halinde, herhangi bir SGK tarafından herhangi bir kayıt incelemesi yapılır ve bordro geçersiz sayılır.


Bordronun Geçersiz Sayılması Cezası


Bahsettiğimiz gibi, 5 kişiden az kişinin çalıştığı iş yerlerinde ücretler elden verilebilir ve bu durumda işçilerin bordroyu imzalaması gerekmektedir.

İmzalanmaması halinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre, bordro geçersizliğinden dolayı, brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.


2023 yılı itibariyle, 5.004 TL’dir.

Uygulanacak bu idari para cezası her ay için ayrı ayrı uygulanacaktır.


Ücretleri Bankadan Yatırmama Cezası


Yukarıda işyeri çalışan sayısı 5’ten az ise ve elden ücret verilmesine rağmen bordrolar imzalanmamışsa uygulanacak idari para cezasını belirttik.


Ancak, en az 5 çalışanı olan iş yerleri işçilere olan ödemelerinin tamamını bir banka aracılığıyla ödemelidir. İşveren tüm çalışanlarına bir banka kartı çıkararak ödemeleri buradan yapmalıdır. Eğer uygulama bu şekilde olmaz ise idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezaları her ay için her işçi başına olarak değerlendirilmelidir.


Söz konusu idari para cezası, 2023 yılı itibariyle 956 TL’dir.

2023 yılında Ücretleri Bankadan Ödememe Cezası değişmiştir. 4857 sayılı İş Kanununda 2019 yılında belirlenen bu idari para cezasının tutarlarına ulaşmak için tıklayınız. 

ÖRNEK: 6 işçinin çalıştığı iş yerinde ücretler bankadan ödenmiyorsa ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu veya İşkur tarafından tespit edilirse uygulanacak toplam idari para cezası;

6 x 956 TL = 5736 TL olacaktır. Unutulmamalıdır ki, bu idari para cezası ücretlerin bankadan ödenmediği her ay için ayrı ayrı geçerli olacaktır. 

Soru Sor
'Bordro İmzalatma Zorunluluğu ve Cezası 2023' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor