BES Kesintisi Ücret Bordrosunda Nasıl Hesaplanır?

BES Kesintisi Ücret Bordrosunda Nasıl Hesaplanır?

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımını öngören ve 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik yapan 10/8/2016 tarihli ve 6740 sayılı Kanun 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yabancı çalışanlar Bes Kapsamında Mı?

Yabancı uyruklu vatandaşlar otomatik Bireysel Emeklilik kapsamında değildir. Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dâhil olacak personellerin Türk vatandaşı veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında (örneğin mavi kart sahibi) olması gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dâhil edildi.

4632 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi “Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.” ve “Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükümlerini amirdir.

Ücret Bordrosunda BES Kesintisi Nasıl Hesaplanacak?

2017 Nisan ayı ücreti 5.000 TL, primi 2.500 TL  olan personelimizin %3 BES otomatik katılım primi kesintisini ve personelimizin net ele geçen ücret kazancını birlikte hesaplayalım. 

      Toplam Kazanç: 7.500 TL

          PEK Matrahı: 7.500 TL

          BES Otomatik Katılım Kesintisi = 7.500 x %3 =225 TL

SGK Primi İşçi = 7.500 x = 1.050 TL

          İşsizlik Sigortası İşçi = 7.500 x %1 = 75 TL

          Gelir Vergi Matrahı = 7.500 – 1.050 – 75 = 6.375 TL

          Gelir Vergisi = 6.375 x = 956,25 TL

          Damga Vergisi = 7.500 x 0,00759 = 56,93 TL

          Net =  7,500 – 1.050 – 75 – 956,25 – 56,93- 225 = 5.136,82 TL
Soru Sor
'BES Kesintisi Ücret Bordrosunda Nasıl Hesaplanır?' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor