Asgari İşçilik; Bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısı, sigorta primine esas kazanç tutarı ve çalışma süresinin tespiti olarak tanımlanmaktadır. İhale ve özel bina inşaatı işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ile asgari işçilik, uzlaşma ve İtirazlar süreci ve fark işçilik bildirimlerinin yapılması süreçlerinde teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.