4/A Sigortalılarının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 4/A sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespiti oldukça önemli bir konudur. Prim ödeme gün sayısı sigortalıların ne zaman emekli olacaklarının hesaplanmasında önemli bir kriter olduğu gibi, geçici iş göremezlik ödenekleri, kısa çalışma ödeneği, cenaze ve emzirme ödeneği gibi hakların kullanımında da en temel kriterdir. 

 

Ay İçinde Tam Çalışan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Herhangi bir ay içinde çalışmasında kesinti olmayan bir sigortalının ilgili ayda prim gün sayısı ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın 30 gün olarak SGK’ya bildirilecektir. 

 

Örnek: 4/A sigortalısının özel sektöre ait işyerinde Şubat/2024 ve Mart/2024 dönemlerinin tamamında çalışıp ücret almaya hak kazandığı durumlarda şubat ayının 29, mart ayının ise 31 gün çektiğine bakılmaksızın SGK’ya bildirimler 30 gün üzerinden yapılacaktır. 

 

İşyerinin veya Sigortalının Nakli Durumları

 

İşyerinin veya sigortalının nakli durumlarında Şubat ayı içinde aynı işveren tarafından aynı sigortalı için işyeri sicil numarası farklı iki ayrı APHB/MPHB ile bildirim yapılacağı durumlarda, nakil öncesi ve sonrası sürelerdeki prim gün sayısının 30 güne tamamlanması gerekmektedir. 

 

Eski işyerindeki prim gün sayısına Şubat ayının 29 çektiği yıllarda 1 gün, 28 çektiği yıllarda 2 gün ilave edilerek, e-bildirgede işten ayrılış tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için “Diğer” kodu ile eksik gün bildirilecektir. 

 

Örneğin Şubat ayının 28 çektiği dönemlerde ayın 26’sı ile 27’sinde eski işyerinden çıkıldı ise ilave 2 gün yeni işyerindeki prim gün sayısına eklenecek ve e-bildirgede işe giriş tarihi seçilmeksizin arta kalan günler için “Diğer” koduyla eksik gün bildirilecektir. 

 

Örnek: (A) Limited Şirketinin işyerini 27.02.2023 tarihinde kapatarak 28.02.2023 tarihinde Ankara’dan İstanbul’a taşıdığı ve nakil dolayısıyla İstanbul’da 28.02.2023 tarihinde yeni bir işyeri dosyası tescil ettirdiği varsayıldığında, şubat ayı içindeki çalışmaları tam olan ve aylık tam ücrete hak kazanan sigortalıların her iki işyerinden bildirilecek prim ödeme gün sayılarının toplamının 30 olabilmesi için eski e-Bildirge şifresi ile 27 gün üzerinden, yeni e-Bildirge şifresi ile 1+2 = 3 gün (25 gün “Diğer” neden ile eksik gün bildirilerek bildirim yapılabilecektir. 

 

Ay İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış sigortalıların prim gün sayısı yukarıda detaylarını verdiğimiz ay içinde tam çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayısı gibi hesaplanır. 

 

Ay içinde işe girmiş olan sigortalıların prim ödeme gün sayısı, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabıyla hesaplanacaktır. 

 

Örnek: İşe giriş tarihi 24.03.2024 olan sigortalı, kalan günlerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış ise prim ödeme gün sayısı 8 olarak bildirilecektir. 

 

İşe Başladığı Ay İçinde işten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı hesaplanırken işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabıyla hesaplanacaktır. 

 

Örnek: Özel sektöre ait işyerinde 21.04.2024 tarihinde işe girip 29.04.2024 tarihinde işten ayrılışı yapılan sigortalının Nisan ayındaki prim ödeme gün sayısı 9 gün olarak SGK’ya bildirilir. 

 

Ay İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Ay içerisinde işe giriş çıkışı olmadan istirahat, ücretsiz izin ve devamsızlık gibi çeşitli nedenlerle ayın bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler içinde ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayısı, ilgili aydaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır. 

 

Örnek: Özel sektör işyerinde çalışan 4/A sigortalısının 2023 Şubat ayında 15 gün işe gelmediği ve ayın kalan günleri için ücret almaya hak kazandığını varsaydığımızda, Şubat ayının 28 gün olması ve sigortalının 15 gün işe gelmemesi sebebiyle, Şubat/2023 dönemi prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak hesaplanacaktır. 

 

SGK’dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalıya İstirahatli Olduğu Günler İçin İşvereni Tarafından Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, işverenlerce bu ödenek dikkate alınmaksızın normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, bu ödemeler prime tabi tutulacak ve bu primlere ilişkin süreler de prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir. 

 

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan ve 15.05.2024 – 23.05.2024 tarihleri arasında istirahatli olup geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı için , işveren tarafından tam ücret ödenmesi durumunda, söz konusu sigortalının Mayıs/2024 dönemindeki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İşveren tarafından istirahatli sürelerde ücret ödenmeseydi sigortalının Mayıs/2024 dönemi prim ödeme gün sayısı 31 – 9 = 22 gün olacaktır.  

 

İşverenlerin SGK İş ve İşlemleri ile ilgili diğer yazılarımız için tıklayınız.

 

Sigortalılık işlemleri ile ilgili eksiksiz bilgi ve danışmanlık almak istiyorsanız info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com e-posta adreslerine mail atabilirsiniz. 

 

Bibilenvar, check up hizmeti ile işyeri kayıt ve belgelerinin ve işyeri uygulamalarının mevzuat ve uygulama bütünlüğünü kontrol ederek, Danışanlarının milyonlarca liralık İDARİ PARA CEZASI, TEŞVİK VE DESTEK KAYBI yaşamasının önüne geçmiştir.

 

Check-up teklifi için info@bibilenvar.com ve isveren@bibilenvar.com e-posta adreslerine mail atabilirsiniz.  

 

Soru Sor
'4/A Sigortalılarının Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor