2022 BORDRO PARAMETRELERİNE GÖRE YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı Resmi Gazete"de yayınlanarak belirlenmişti.

Daha önceki yazımızda 07.01.2022 tarihli 2022-01 sayılı Sgk Genelgesine göre aile zammı, çocuk zammı ve yemek parası için belirlenen parametreleri incelemiştik. Bu yazımızda ise Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için bordro ve ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler yeni parametrelere göre değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında sigorta primine esas kazanç üst sınırının sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olduğunu hatırlatarak başlayalım.

Söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

Günlük kazanç alt sınırı : 166,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı :5.004,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 500,40 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 15.012,00 TL olarak uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 10 x % 37,5 = 625,50 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 30 x % 37,5 = 1.876,50 TL

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 10 x % 37,5 =4.691,25 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 30 x % 37,5 =14.073,75 TL

Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 10 x % 32 = 533,76 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 166,80 x 30 x % 32 = 1.601,28 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

 Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 10 x % 32 =4.003,20 TL

 Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.251,00 x 30 x % 32 = 12.009,60 TL

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 166,80 x % 2 =3,34 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 3,34 x 9 =30,06 TL

Sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası prim;

166,80 x 30 x % 32,5 = 1.626,30 TL olarak belirlenmiştir.

Soru Sor
'2022 BORDRO PARAMETRELERİNE GÖRE YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor