2022 BORDRO PARAMETRELERİNE GÖRE AİLE,ÇOCUK ZAMMI VE YEMEK PARASI

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı Resmi Gazete"de yayınlanarak belirlenmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 166,80 TL olarak tespit edildi.

07.01.2022 tarihli 2022-01 sayılı Sgk Genelgesi yayınlandı ve sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar belirlendi.

1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 166,80 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 5.004,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 1.251,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 37.530,00 TL

Belirlenen bu tutarlara göre sigortalılar için yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı tutarlarının prime esas kazançlardan istisna tutarlarını belirleyen 2022-1 sayılı Sgk genelgesine göre 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası: 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 166,80 TL x % 6 =10,01 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı: 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x % 2 = 100,08 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı): 1/1/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 5.004,00 x %10 =500,40 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Soru Sor
'2022 BORDRO PARAMETRELERİNE GÖRE AİLE,ÇOCUK ZAMMI VE YEMEK PARASI' konusu ile ilgili sorunuz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Uzmanlarımız sorduğunuz soru ile ilgili sizlere dönüş sağlayacaklardır.

Soru Sor