Anasayfa / Kısa Çalışma Ödeneğinde İlk Hafta Ücret Ödemesi Yapılacak Mı?

Kısa Çalışma Ödeneğinde İlk Hafta Ücret Ödemesi Yapılacak Mı?

Hemen hemen her işçi ve işverenin içinde bulunduğumuz sağlık ve ekonomik krizin bir an önce bitmesini istediğini ve normal çalışma rutinimize dönmeyi hepimiz istiyoruz. 

Bilindiği gibi Covid-19  Koronavirüs nedeni ile işlerine gidemeyen işçilerin ekonomik yönden rahatlatılması ve maddi kayıplarının en aza indirilmesi amacı ile "Kısa Çalışma Ödeneği" devreye sokulmuştur.

Kısa Çalışma Öndeği Hak Kazanma Şartlarında Değişiklik

25 Mart 2020 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmak isteyen sigortalılar için aranan şartlar, işsizlik ödeneği gibi

-son 3 yılda 600 gün prim bildirilmesi

-işten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine dayalı çalışıyor olması

şartları Kısa Çalışma Ödeneği için biraz daha esnetilerek, Mecliste kabul edilen torba yasaya göre;

-son 3 yılda 450 gün prim bildirilmesi

-işten ayrılmadan önceki son 60 gün hizmet akdine dayalı çalışıyor olması

şartları ile değiştirilmiştir. 

Kısa Çalışma Ödeneğinde İlk Hafta Ücret Ödemesi Yapılacak Mı?

Kısa çalışmada bilindiği üzere, işverenler sigortalıları adına bağlı bulundukları İŞKUR'a e-posta yolu ile müracaatta bulunacaklardır. Hemen hemen herkesin aklında, 

Kısa çalışma ödeneği bağlanmadan önceki bir haftalık süre içerisinde işyerlerinde ücret ödemesinin olup olmayacağı ödenecekse hangi ücretin ödeneceği merak edilmektedir. 

4857 sayılı İş Kanunu madde 40'ta belirtildiği üzere yarım ücret uygulaması yapılmalıdır. Bu durumda zorlayıcı nedenlerin varlığına takiben, kısa çalışma başvurusu ile arada bulunan 1 haftalık sürede, sigortalının iş akdindeki ücretinin yarısı ödenecek ve SPEK gün sayısı 7 olacaktır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DETAYLARI için Tıklayınız...

 

Kısa Çalışma Ödeneğinde İlk Hafta Ücret Ödemesi Yapılacak Mı? Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Kısa Çalışma İlk Hafta İşsizlik Sigortası Fonu İşsizlik Sigortası Kanunu Kısa Çalışma Ödeneği Yararlanma Şartları Kısa Çalışma Parası Korona Virüs Önlemleri Covid-19 Tedbirleri


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Kısa Çalışma Ödeneğinde İlk Hafta Ücret Ödemesi Yapılacak Mı?