Anasayfa / Genel Yazı- Okul Aile Birlikleri

Genel Yazı- Okul Aile Birlikleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve "okul aile birlikleri" konulu SGK Genel Yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35158785-309/06-202.99-E.5276352 19/10/2017

Konu : Okul Aile Birlikleri

GENEL YAZI 


Bilindiği gibi, 22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin kamu işyeri niteliğinde oldukları ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşu olarak işlem görmesi gerektiği, dolayısıyla işyeri mahiyet kodlarının (1) olarak değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Bu itibarla, okul aile birliklerinin bahse konu genel yazıya istinaden (1) olarak değiştirilmiş olan mahiyet kodlarının yeniden (2) olarak değiştirilmesi, bundan böyle tescil edilecek olanların da mahiyet kodlarının (2) olarak verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


Savaş ALIÇ Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.

Genel Yazi SGK Genel yazıları Genel Yazı Okul Aile Birlikleri Okul aile birlikleri teşvik Okul aile birlikleri işveren Mahiyet Kodu Okul aile birliklerinin SGK Kapsamı Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82