Anasayfa / Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa olarak bilinen “BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”  Taslağından Çıkarıldı.

Gelir vergisinde üçüncü dilime girenlerin vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a yükselten madde torba tasarıdan çıkarıldı. Üçüncü vergi dilimindeki Gelir Vergisi Oranı mevcut durumdaki gibi %27 olarak kalacak. 

Gelir Vergisi Artışı Plan ve Bütçe Komisyonundan Döndü

Ücret gelirlerinden Vergi Dilimleri hesaplamalarına göre gelir vergisi kesilmektedir. Dilim usulü vergilendirme ülkemizde kullanılan gelir vergisi hesaplama yöntemidir. Bu yöntem ile ücret gelirleri gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir vergisi kesilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı" dan çıkarıldı.

Ücret gelirlerindeki Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Gelir Vergisi Matrahı

Ücretlilerin elde etmiş oldukları kazançların vergilendirilmesi konusunda, gelir vergisi matrahları ölçü alınmaktadır. Çalışanların kazançları, ilgili oldukları dönem içinde gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Ödenecek gelir vergisi tutarının hesaplanabilmesi için, öncelikle ücretlilerin gelir vergisi matrahı saptanmalıdır.

Gelir vergisi matrahı, sigortalıların verginin ödeneceği döneme ilişkin kazançları dikkate alınarak belirlenir. Belirlenen gelir vergisi matrahı üstünden hangi oran ve esaslarla gelir vergisi kesintisi yapılacağı, bu konuda hangi ödeneklerin hesaplama dışında bırakılacağı benzeri detaylar, Gelir Vergisi Kanunu’nda ele alınmış durumdadır.

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanunu gereği vergi mükellefi olarak kabul edilenlerin, kazançları gelir vergisi kesintisine tabi tutulmaktadır. Uygulanacak gelir vergisi oran ve kesintilerinin esasları, söz konusu kanunda yapılan düzenleme ile hüküm altına alınmış durumdadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 103.maddesinde; Ücretlilerin kazançları, gelir vergisi matrahlarının gerektirdiği oranlarla gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Ücretlilerin, gelir vergisi matrahlarının ve kümülatif gelir vergisi matrahlarının hangi tutarlarda, hangi oranlarla gelir vergisine tabi tutulacağı, gelir vergisi tarifesi yoluyla ortaya konulmaktadır.

Gelir vergisi tarifesi, her yılın Ocak ayından geçerli olmak üzere, bir önceki yıla ilişkin olarak açıklanan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak artırılmaktadır.

2017 yılı Gelir Vergisi Vergi Dilim Oranları

 13.000 TL'ye kadar

15%

 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 

27%

 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

35%

 

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27’den yüzde 30’a çıkartılması, ücret gelirlerinde büyük bir kitleyi etkileyecekti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda üçüncü vergi dilimi oranını %27’den %30’a çıkaran madde aşağıdaki şekilde gibi üçüncü vergi dilimi oranı değiştirilecekti.

“MADDE 17- 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tarifede yazılı “%27” ibaresi “%30” şeklinde ve tarifenin dördüncü gelir dilimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 17.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 29.350 TL), fazlası %35”

Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Vergi Kanunları İle Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ nın 117.maddesi Tasarıdan çıkartıldı.

Ücret Gelirleri Olumsuz Etkilenecekti

Gelir Vergisi açısından ücret gelirleri eğer Vergi Dilimi Oranı %27’den %30’a çıkarılsaydı çalışanların önemli düzeyde gelirlerinin büyüklüklerine göre ücret kaybı olacaktı.

Örneğin, Gelir vergisi artışı %30 olsa idi, 5000TL brüt ile çalışan bir kişi %27’lik vergi diliminde ödemesi gereken Gelir vergisi tutarından 630 TL fazla vergi ödeyecekti.

Eğer Tasarıdan vergi artışı çıkarılmasaydı aylık brüt ücretleri 2.875 TL ve üzeri olanlar fazla vergi ödeyeceklerdi.

 

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı Gelir Vergisi Artışı Gelir Vergisi gelir vergisi dilimi gelir vergisi oranı gelir vergisi tarifesi Vergi Dilimi Oranı Ücret Gelirleri Olumsuz Etkilenecek 3.Vergi Dilimi Oranı %27 Kalacak üçüncü vergi dilimi oranı 2017 yılı Gelir Vergisi Vergi Dilim Oranları 2017 vergi oranları Gelir Vergisi Artışı Plan ve Bütçe Komisyonundan Döndü


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı