Anasayfa / Asgari Ücret Nedir?

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret oldukça sık konuşulan dahası sık tartışılan bir konu olarak sürekli gündemimizdedir. Asgari ücretin neti, asgari ücretin brütü, asgari ücrette vergi dilimi, asgari ücrette zam oranı sürekli konuşulan ve özellikle görsel medya basın gruplarında üzerine haber yapılan bir konu olmuştur. Asgari ücretin belirlenmesi, yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusunu her sene bize sürekli sordurmaktadır. Yazımızda asgari ücretin belirlenmesini dahası ücretin nasıl belirlendiğini detaylı anlatacağız.

2018 Asgari Ücret Detaylarına; https://www.bibilenvar.com/yazi/288/2018-asgari-ucret-belli-oldu-brut-202950-tl-net-160312-tl linkinden ulaşabilirsiniz. 

Ücret Nasıl Belirlenir?

Ücret nasıl belirlenir sorusu herkes tarafından sorulmaktadır. Ücretin belirlenmesini şu şekilde açıklayabiliriz. Ücret öncelikli olarak, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

İş sözleşmelerinde Ücretin Bir Sınır Var Mıdır?

Ücretin iş sözleşmeleri ile belirlendiğine yukarıda değinmiştik. İş Hayatımızı düzenleyen temel Yasa olan 4857 sayılı İş Kanunu ücretin belirlenmesinde 8.ve 9. Maddelerin önemli olduğunu bize göstermektedir.

İş kanunumuzun 8. Maddesinde de belirtildiği gibi, ücretin belirlenmesi herhangi bir şekle tabi olmayıp 9. Madde de belirtildiği üzere taraflar ihtiyaçlarına  göre kanuni sınırlamalara uygun biçimde iş sözleşmelerini düzenleyebilir. İş sözleşmelerinde taraflara serbest düzenleme yetkisi verilse de İş Kanununun 39. Maddesi gereği, işçiye, ücretin türü ne olursa olsun Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan asgari ücretin altında ücret ödenebilmesi mümkün değildir. 

Asgari Ücret Nedir?

İş Kanununun 39. Maddesi gereği, işçiye, ücretin türü ne olursa olsun Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından saptanan asgari ücretin altında ücret ödenebilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, herhangi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlara ödenecek ücretlerin alt sınırı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu  tarafından belirlenmektedir. Bir işverenin çalıştırmakta olduğu işçilerine ödeyeceği ücret, komisyon tarafından en geç 2 yılda bir belirlenen asgari ücret tutarının altında olamayacaktır. Asgari ücreti çalışanların ekonomik sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak amacı ile en düşük tutarı karşılayan hak ediş olarak tanımlayabiliriz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Çalışanların ekonomik ve sosyal şartlarının düzenlemesi amacıyla belirlenen asgari ücret, herhangi bir işverene bağlı olarak çalışmakta olan tüm işçileri kapsamaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesiyle görevlendirilen komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Komisyona kimin başkanlık edeceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenir. Komisyon en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkan’ın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılır. İş Kanunun 39. Maddesinin 3.fıkrası gereği Komisyon kararları kesindir. Kararlar,  Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları,  Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın birlikte hazırlayacakları Asgari Ücret Yönetmeliği'nde belirtilir.

Yönetmeliğe Göre Asgari Ücret Nedir?

Asgari Ücret Yönetmeliği 1. Maddesi üzerine, asgari ücret;” İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını, günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.”

Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddesi üzerine, asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.”

Asgari ücret günlük olarak hesap edilir ve ay üzerinden (30 gün) hesaplama ile aylık asgari ücret bulunur. Günümüze kadar asgari ücretin net veya brüt olarak hesaplaması sınırlandırılmasa da asgari ücretin brüt olarak saptandığı görülmektedir.

Ayrıca 2014 yılına kadar asgari ücrette 16 yaşından büyükler ve 16 yaşını doldurmayanlar olarak farklı belirlenmiş olmasına rağmen 19.04.2014 tarihinde Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 16 yaş ayrımı kaldırılmıştır.

2017 yılı Asgari Ücretin Günlük ve Aylık Tutarları için tıklayınız..

2018 günlük asgari ücret ve 2018 aylık asgari ücret detayları açıklandığı anda sitemizden bilgi edinebilirsiniz..

Yıllara Göre Asgari Ücretin Günlük ve Aylık Tutarları

 www.bibilenvar.com 

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Günlük Brüt Asgari Ücret

Aylık Brüt Asgari Ücret

Günlük Brüt Asgari Ücret

        Aylık Brüt Asgari    Ücret

 01.01.2005- 31.12.2005

16,29 YTL

488,70 YTL

13,86 YTL

415,80 YTL

 01.01.2006- 31.12.2006

17,70 YTL

531,00 YTL

15,00 YTL

450,00 YTL

 01.01.2007- 30.06.2007

18,75 YTL

562,450 YTL

15,89 YTL

476,70 YTL

 01.07.2007- 31.12.2007

19,50 YTL

585,00 YTL

16,38 YTL

491,40 YTL

 

 01.01.2008- 30.06.2008

20,28 YTL

608,40 YTL

17,18 YTL

515,40 YTL

 01.07.2008- 31.12.2008

21,29 YTL

638,70 YTL

18,02 YTL

540,60 YTL

 01.01.2009- 30.06.2009

22,20 TL

666,00 TL

18,90 TL

567,00 TL

 01.07.2009- 31.12.2009

23,10 TL

693,00 TL

19,65 TL

589,50 TL

 01.01.2010- 30.06.2010

24,30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

 01.07.2010- 31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

 01.01.2011- 30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

 01.07.2011- 31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

 01.01.2012- 30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

 01.07.2012- 31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

 01.01.2013- 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

 01.01.2013- 31.12.2013

34,05 TL

 

29,25 TL

877,50 TL

NOT: 2014 Tarihi İtibarı İle 16 Yaşından Küçükler İçin Ayrı Bir Asgari Ücret Uygulanmayacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Günlük Brüt Asgari Ücret

Aylık Brüt Asgari Ücret

 01.01.2014- 30.06.2014

35,70 TL

 1.071,00 TL
 01.07.2014- 31.12.2014

37,80 TL

 1.134,00 TL
 01.01.2015-30.06.2015

40,05 TL

 1.201,50 TL
 01.07.2015-31.12.2015

42,45 TL

 1.273,50 TL
 01.01.2016 -31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL
 01.01.2017   - 31.12.2017

59,25 TL

 1.777,50 TL

ücret ücret nedir ücret nasıl belirlenir asgari ücret asgari ücret nedir asgari ücretin belirlenmesi asgari ücret tespit komisyonu iş kanunu asgari ücrette vergi dilimi asgari ücretin brütü asgari ücretin neti yeni asgari ücret asgari ücret ne kadar yıllara göre asgari ücret tablosu günlük asgari ücret tutarı aylık asgari ücret tutarı


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Asgari Ücret Nedir?