Anasayfa / 2018 Asgari Ücret Günlük Ve Aylık Tutarları

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları

2018 Asgari Ücret Belli Oldu Brüt 2.029,50 TL Net 1.603,12 TL

https://www.bibilenvar.com/yazi/288/2018-asgari-ucret-belli-oldu-brut-202950-tl-net-160312-tl Linkinden 2018 Günlük Asgari Ücret ve 2018 Aylık Asgari Ücret Detaylarına Ulaşabilirsiniz. 

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları

2018 asgari ücret tutarını 30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücreti açıkladı.

2018 Asgari Ücret Brüt : 2.029,50 TL

2018 Asgari Günlük Brüt Ücret : 67,65 TL

2018 Günlük Tavan Ücret: 507,38 TL

2018 Aylık Tavan Ücret: 15.221,40 TL

2018 Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık tutarları yukarıda açıkladık. Şimdi ise Aylık asgari ücret ile çalışan bir sigortalının asgari ücretinden yapılan kesintiler ile net ele geçen kazanç tutarını hesaplayalım.

2018 YILI ASGARİ ÜCRET – YASAL KESİNTİLERİ

Aylık Brüt Asgari Ücret

 2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30 TL

Gelir Vergisi Matrahı

 1.725,07 TL

Gelir Vergisi

258,76 TL

Damga Vergisi

15,40 TL

Kesintiler Toplamı

578,59 TL

Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz)

152,21 TL

NET ÜCRET  (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

1.603,12 TL

2018 net asgari ücret 2018 agi ile birlikte net ele geçecek tutar 1.603,12 TL olarak hesaplanmıştır. 2018 günlük asgari ücret 67,65 TL olarak hesaplanmıştır.

 

KAPICILAR İÇİN 2018 ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret her sektör çalışanı için farklılık arz edebilir. Kapıcı yani konut kapıcısı olarak çalışan sigortalılar Gelir Vergisi ödemedikleri için kapıcıların net asgari ücreti ve kapıcılar için asgari ücretin işverene maliyeti farklı hesaplanmaktadır.

 (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

Kapıcılar için 2018 asgari ücret Yasal Kesintiler ve Kapıcılar için 2018 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Aşağıda Belirtilmiştir. 2018 kapıcı asgari ücretten vergi kesintisi yapılmamaktadır.

KAPICILAR İÇİN

2018 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 2018 Yılı Tüm Ayları Kapsamaktadır)

Brüt Ücret

 2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30 TL

Kesintiler Toplamı

304,43 TL

NET ÜCRET

 1.725,08 TL

 

2017 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları

2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 1.777,50 TL olarak tespit edilmiştir. Asgari ücret ne kadar, asgari ücret net ne kadar, asgari ücret 2017 sorularınız artık Bibilenvar ile bir tık uzağınızda cevaplanacak. 

2017 günlük asgari ücret ve 2017 günlük tavan ücret ile 2017 asgari ücretin işverene maliyeti aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir.

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

2017 günlük asgari ücret ve 2017 günlük tavan ücreti

Buna göre 2017 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

SGK Taban Ücreti (Aylık kazancın alt sınırı) = 1.777,50 TL (Asgari Ücret)

SGK Tavan Ücreti (Aylık kazancın üst sınırı) = 13.331,40 TL

Brüt Günlük Ücret = 59,25 TL (günlük asgari ücret)

Brüt Günlük Tavan Ücret = 444,38 TL (günlük tavan ücret)

Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

Günlük asgari ücret işçiye ödenmesi gereken minimum tutarı belirtmektedir. Yani İşçinin ücretinden yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Kesintileri ile Vergi Kanunları gereği Vergi Kesintileri işçinin brüt ücreti üzerinden stopaj yolu ile yapılmaktadır. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin işverene maliyeti hepsini yazımızda bulabilirsiniz.

İşçi ücretinden yapılan kesintiler işveren aracılığı ile Devlet'in ilgili kurumları olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine ödenir ve kalan kısım AGİ dahil olmak üzere işçiye ödenmelidir. 2017 asgari ücret yasal kesintileri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

2017 Asgari Ücretten Yapılan Kesintiler

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

(2017 Yılı Tüm Aylar )

Aylık Brüt Ücret

 1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

 1.510,88 TL

Gelir Vergisi

226,63 TL

Damga Vergisi

13,49 TL

Kesintiler Toplamı

506,75 TL

Asgari Geçim İndirimi  (Bekâr ve Çocuksuz)

133,31 TL

NET ÜCRET 
(Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)

 1.404,06 TL

 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücretin işverene maliyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret bulunur ve bunun 30 katı aylık asgari ücreti hesaplamamızı sağlar. Günlük brüt asgari ücret 59,25 TL ve Bunun 30 katı ise,

29,25 x 30 = 1.777,50 TL Aylık Asgari Ücret

Aylık asgari ücret üzerinden işverenin toplam maliyeti hesaplanır. Asgari ücretin işverene maliyeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 asgari ücret işveren maliyeti tablosu aşağıdadır.

2017 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

2017 Asgari Ücretin İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret

 1.777,50 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli

275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU

35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

 2.088,56 TL

 

KAPICILAR İÇİN 2017 ASGARİ ÜCRET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret her sektör çalışanı için farklılık arz edebilir. Kapıcı yani konut kapıcısı olarak çalışan sigortalılar Gelir Vergisi ödemedikleri için kapıcıların net asgari ücreti ve kapıcılar için asgari ücretin işverene maliyeti farklı hesaplanmaktadır.

Kapıcılar için 2017 asgari ücret Yasal Kesintiler ve Kapıcılar için 2017 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Aşağıda Belirtilmiştir. 

Kapıcı 2017 Asgari Ücreti

KAPICILAR İÇİN

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 2017 Yılı Tüm Ayları Kapsamaktadır)

Brüt Ücret

 1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

17,78 TL

Kesintiler Toplamı

266,63 TL

NET ÜCRET

 1.510,87 TL

 

KAPICILAR İÇİN 2017 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret

 1.777,50 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı)

275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU

35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 

 2.088,56 TL

 

Yıllara Göre Günlük ve Aylık Asgari Ücretler

 

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Günlük Brüt Asgari Ücret

Aylık Brüt Asgari Ücret

Günlük Brüt Asgari Ücret

        Aylık Brüt Asgari        Ücret

 01.01.2005- 31.12.2005

16,29 YTL

488,70 YTL

13,86 YTL

415,80 YTL

 01.01.2006- 31.12.2006

17,70 YTL

531,00 YTL

15,00 YTL

450,00 YTL

 01.01.2007- 30.06.2007

18,75 YTL

562,450 YTL

15,89 YTL

476,70 YTL

 01.07.2007- 31.12.2007

19,50 YTL

585,00 YTL

16,38 YTL

491,40 YTL

 

 01.01.2008- 30.06.2008

20,28 YTL

608,40 YTL

17,18 YTL

515,40 YTL

 01.07.2008- 31.12.2008

21,29 YTL

638,70 YTL

18,02 YTL

540,60 YTL

 01.01.2009- 30.06.2009

22,20 TL

666,00 TL

18,90 TL

567,00 TL

 01.07.2009- 31.12.2009

23,10 TL

693,00 TL

19,65 TL

589,50 TL

 01.01.2010- 30.06.2010

24,30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

 01.07.2010- 31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

 01.01.2011- 30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

 01.07.2011- 31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

 01.01.2012- 30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,00 TL

 01.07.2012- 31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

 01.01.2013- 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

 01.01.2013- 31.12.2013

34,05 TL

 

29,25 TL

877,50 TL

NOT: 2014 Tarihi İtibarı İle 16 Yaşından Küçükler İçin Ayrı Bir Asgari Ücret Uygulanmayacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Günlük Brüt Asgari Ücret

Aylık Brüt Asgari Ücret

 01.01.2014- 30.06.2014

35,70 TL

 1.071,00 TL
 01.07.2014- 31.12.2014

 

 
 01.01.2015-30.06.2015

40,05 TL

 1.201,50 TL
 01.07.2015-31.12.2015

42,45 TL

 1.273,50 TL
 01.01.2016 -31.12.2016

54,90 TL

1.647,00 TL
 01.01.2017   - 31.12.2017

59,25 TL

 1.777,50 TL

 

2018 asgari ücret günlük asgari ücret aylık asgari ücret günlük tavan ücret aylık tavan ücret asgari ücretin işverene maliyeti kapıcılar için asgari ücret asgari ücretten yapılan kesintiler kapıcılar için asgari ücret işveren maliyeti 2018 asgari ücret günlük net asgari ücret Sosyal Güvenlik Kurumu 2018 Asgari Ücret 2018 Kapıcılar İçin Asgari ücret 2018 asgari ücretin işverene maliyeti 2018 asgari ücret günlük ve aylık tutarları günlük asgari ücret günlük tavan ücret 2017 günlük asgari ücret as


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

2018 Asgari Ücret Günlük ve Aylık Tutarları