Çalıştığı işyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunan ve iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak fesheden, ya da iş sözleşmesi işveren tarafından “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ sebeplerden birine dayanmaksızın feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında, söz konusu asgari süre, aynı işverenin aynı veya değişik işyerlerinde sürekli veya aralıklı çalışma süreleri toplamı esas alınarak hesaplanır. İşyerinin devri veya intikali veya başka bir işverene geçmesi sonucunu değiştirmez.
SGK'ya aylık prim ve hizmet belgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında sigortalıların niteliklerine uygun belge türü ve varsa düzenlenmesine esas Kanun türü ilgililerce seçilecektir. Aynı işyerinde çalışmakla birlikte, farklı nitelikteki sigortalılar, farklı belge türü seçilmek suretiyle SGK’ya bildirilecektir. Aşağıda sigortalıların bildirilmesi gereken belge türleri ve kodlarına değinilmiştir.
Sosyal Güvenlik Sistemimizde, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından sigorta başlangıç tarihi, askerlik hizmetinin öncesinde gerçekleşmiş ise askerlik borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihinizi önceki bir tarihe (geriye) çekemezsiniz. Ama emeklilik için gerekli prim gün sayınızı doldurmak için askerlik borçlanması yapabilirsiniz.