Uzman Kadro

Konusunda uzman danışmanlar tarafından cevaplanmaktadır.

Firma Danışmanlığı

Yıllık paketlerimizi satın alarak danışmanlık alabilirsiniz.

Kolay Ödeme

Banka Havalesi veya Kredi Kartınızla kredi yükleyebilirsiniz.

Doğum Borçlanması İle Emekliliğinizi Öne Çekin

5510 Sayılılı Kanuna göre kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonra doğum yaptıkları çocukları için doğum borçlanması yapmakta ve daha erken emekli olma imkanına sahip olmaktadırlar. Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam…

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır ?

İşsizlik maaşı alma şartları 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanun yani 4447 sayılı Kanunda belirtilmiştir. İşsizlik maaşının verilmesinde temel amaç, kendi isteği ve arzusu dışında işsiz kalanların ekonomik finansmanını belirli bir süre Devlet katkısı ile sağlamaktır. Öncelikli olarak belirtmek istediğimiz husus, işsizlik maaşı aslında bir ödenektir. Kamuoyunda daha işsizlik maaşı olarak…

Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir?

Çalışanların işsiz kalmaları durumunda, kendilerine iş güvencesi uygulamaları kapsamında bir takım haklar sağlanmıştır. Yeni bir işte çalışılmaya başlanmasından önce oluşabilecek ekonomik sorunları azaltmayı amaçlayan uygulamalardan biri, kıdem tazminatı olarak düzenlenmiştir. Kıdem Tazminatı Nedir? İşçilerin çalışma süreleri ve iş sözleşmelerinin sona erme nedenlerine bağlı olarak kendilerine sağlanan önemli haklardan bir başkası…

Doğum İzni Hakkınızın Detaylarını Biliyor Musunuz?

Kadın işçilerin, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde, doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, istenmesi halinde doktor raporuna dayalı olarak, doğum öncesi 3 hafta kalana dek çalışmaya devam edilmesi mümkün olmaktadır. Erken…

Taşeron İşçisi Yıllık İzin Hakkı Detayları Nelerdir?

Çalışma hayatında taşeron işçi olarak bilinen alt işveren işçisinin yıllık izin hakkı konusunda birçok yanlış uygulama mevcuttur. Taşeron işçisinin yıllık izni hesaplanırken işverenin yıllık izni yanlış hesaplanması, işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Konuyu detaylı aktarmadan önce yıllık izin hakkının oluşması için gerekli şartları anlatalım. İşçilere verilecek yıllık ücretli…

Asgari Geçim İndirimi Detayları Nelerdir?

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden geçerli olarak “Asgari Geçim İndirimi” düzenlenmiştir. Düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır.

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa olarak bilinen “BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”  Taslağından Çıkarıldı. Gelir vergisinde üçüncü dilime girenlerin vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a yükselten madde torba tasarıdan çıkarıldı. Üçüncü vergi dilimindeki Gelir Vergisi Oranı mevcut durumdaki gibi %27…

Net Ücret Nedir? Net Ücret Nasıl Belirlenir?

Net ücret nedir, net ücret nasıl belirlenir aslında hemen hemen hepimizin sürekli duyduğu bir kavramdır. Maalesef çalışma hayatımızda tek kalem ücret açıklaması bulunmamaktadır. Net ücret de bunlardan birisidir. Net ücretin belirlenmesi ise, birtakım Yasal ve Özel Kesintiler ile ortaya çıkmaktadır. Birçoğumuz zaten net ücreti cebimize giren ücret olarak bilmektedir. Özellikle…

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82