Uzman Kadro

Konusunda uzman danışmanlar tarafından cevaplanmaktadır.

Firma Danışmanlığı

Yıllık paketlerimizi satın alarak danışmanlık alabilirsiniz.

Kolay Ödeme

Banka Havalesi veya Kredi Kartınızla kredi yükleyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa Taslağından Çıkarıldı

Gelir Vergisi Artışı Torba Yasa olarak bilinen “BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”  Taslağından Çıkarıldı. Gelir vergisinde üçüncü dilime girenlerin vergi kesintisi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a yükselten madde torba tasarıdan çıkarıldı. Üçüncü vergi dilimindeki Gelir Vergisi Oranı mevcut durumdaki gibi %27…

Net Ücret Nedir? Net Ücret Nasıl Belirlenir?

Net ücret nedir, net ücret nasıl belirlenir aslında hemen hemen hepimizin sürekli duyduğu bir kavramdır. Maalesef çalışma hayatımızda tek kalem ücret açıklaması bulunmamaktadır. Net ücret de bunlardan birisidir. Net ücretin belirlenmesi ise, birtakım Yasal ve Özel Kesintiler ile ortaya çıkmaktadır. Birçoğumuz zaten net ücreti cebimize giren ücret olarak bilmektedir. Özellikle…

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret oldukça sık konuşulan dahası sık tartışılan bir konu olarak sürekli gündemimizdedir. Asgari ücretin neti, asgari ücretin brütü, asgari ücrette vergi dilimi, asgari ücrette zam oranı sürekli konuşulan ve özellikle görsel medya basın gruplarında üzerine haber yapılan bir konu olmuştur. Asgari ücretin belirlenmesi, yeni asgari ücret ne kadar olacak…

Ücreti Zamanında Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir?

Çalışma hayatının temel sorunlarından biri olan zamanında ya da tam alınamayan ücretler konusunda 4857 sayılı İş Kanunumuz çalışana ne tür haklar vermiştir? Ücreti Zamanında Ödenmeyen İşçinin Hakları ve yasal olarak izlemesi gereken yollar nelerdir? 4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret,ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde   tanımlanmıştır: “Genel anlamda…

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

18 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29983 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi…

Ev Hizmetlerinde Sigortalılık Statüsü

506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (I/D) bendi ile ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar 24/11/1977 tarihinden itibaren sigortalı sayılmıştır. Ev içinde görülen bulaşık, çamaşır yıkama, çocuk bakımı, ev temizliği, yemek pişirme, ütü gibi işlerde hizmet akdine tabi, aylık ücret karşılığında ve sürekli olarak çalışan hizmetçi, uşak, ahçı…

SGK Eksik Gün Nedenleri (Güncel)

Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalıların işten ayrıldığı aya ve bir önceki aya ait bilgileri ile eksik gün nedeni yazılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin doldurulmasında ve gün sayısının hesaplanmasında 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği gereğince işlem yapılır.

Mültecilerin Sigortalılığı

5/9/1961 tarihli ve 10898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 359 sayılı “Cenevre’de 28 Temmuz 1951 Tarihinde İmzalanmış Olan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Kanun” ile ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve…

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82