Uzman Kadro

Konusunda uzman danışmanlar tarafından cevaplanmaktadır.

Firma Danışmanlığı

Yıllık paketlerimizi satın alarak danışmanlık alabilirsiniz.

Kolay Ödeme

Banka Havalesi veya Kredi Kartınızla kredi yükleyebilirsiniz.

İş Arama İzni Süreleri ve İhbar Önelleri Detayları Nelerdir?

İş arama izni milyonlarca çalışanın hak edip de kullanmadığı bir izindir. 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama iznini kullanan çalışanın çalışma şartları ve iş arama…

Ücretsiz İzin Kullanım Şekli ve Detayları Nelerdir?

Ücretsiz izin kullanımı hep merak edilmiş, ücretsiz izin süreleri hakkında bir çok soru siz değerli ziyaretçilerimizden tarafımıza ulaşmıştır. Ücretsiz iznin mantığında, işçinin işveren tarafından herhangi bir ödeme (ücret ödemesi) almadan, Kanundan ya da özel sebeplerden kaynaklanan bir izin şeklidir. Ücretsiz izin süreleri, ücretsiz izin detayları, ücretsiz izin kullanımı ve benzeri…

Part Time Çalışanın Yıllık Ücretli İzni Nasıl Hesaplanır?

Kanunumuzda Part-time olarak da bilinen kısmî süreli çalışanların haklarına ilişkin açık düzenlemeler bulunmadığından dolayı uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Kısmi süreli (part time) çalışmanın iş kanununda belirtilen tanımı şöyledir: “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir."…

Yıllık İzin Süreleri Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık izin süreleri ya da Kanunda bahsedildiği üzere yıllık ücretli izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunumuzda açıkça belirtilmiştir. Yıllık izin sürelerimiz işyerindeki kıdem süremiz ile değişiklik gösterir. İşyerindeki hizmet süremizin değişmesi ile 14 gün,20 gün ya da 26 gün yıllık ücretli izin sürelerimizi kullanabiliriz.  Hizmet süresi:
 • a) 1 yıldan 5…

 • Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı

  Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bir çok vatandaşımızın merak ettiği konulardan birisi de “Kamuda çalışan taşeron işçi kıdem tazminatı alabilir mi” sorusunun cevap bulmasıdır. Peki Kanun koyucu Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı için herhangi bir mevzuat düzenlemiş midir? Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar İş Kanunu içerisinde belirtilmiş olup,…

  Aile Zammı Aile Yardımı SGK İstinası Tutarları?

  İşverenin çalışanlarına “Aile Zammı/Yardımı” adı altında yaptığı yardımların her dönem devletçe belirlenen oranlarda SGK ve Gelir Vergi istisnaları bulunmaktadır. İlk olarak memurlara tanınan bu istisnaların bir kısmından özel sektör çalışanları için de faydalanılabilmektedir. 2017 aile zammı SGK istisnası ile 2016 aile zammı sgk istisnalarını gösteren tablo ve yıllar itibarı ile…

  Çocuk Parası Çocuk Yardımı SGK İstisnası Tutarları

  İşverenlerin çalışanlarına sağladığı parasal menfaatlerden birisi de çocuk parası yani çocuk yardımıdır. Çocuk Yardımı, işverenin işçilerine kendi inisiyatifinde ödediği ya da iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesine dâhil olan hükümlerle ödemekten sorumlu olduğu yardımlardır. Adından da anlaşıldığı üzere işçinin çocuklarına karşılık verilir. İşveren ödediği bu yardımları, yaşları dikkate alınarak…

  Yemek Parasında İstisna ve Muafiyetler Nelerdir?

  Yemek parası istisna ve muafiyetleri başlığı altında çalışanlara verilen yemek yardımı ya da yemek parasının Gelir Vergisi ve SGK karşısındaki istisna tutarlarını hesaplayacağız.  Yemek Yardımı SGK İstisnası ve Vergi Muafiyeti 2017 yemek yardımı SGK istisnası günlük 3,56 TL olarak iş günlerinin çarpımı ile bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı…

  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

  2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

    İletişim
    Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

  info@bibilenvar.com

  0216 456 47 81

  0216 456 47 82