Uzman Kadro

Konusunda uzman danışmanlar tarafından cevaplanmaktadır.

Firma Danışmanlığı

Yıllık paketlerimizi satın alarak danışmanlık alabilirsiniz.

Kolay Ödeme

Banka Havalesi veya Kredi Kartınızla kredi yükleyebilirsiniz.

Aile Zammı Aile Yardımı SGK İstinası Tutarları?

İşverenin çalışanlarına “Aile Zammı/Yardımı” adı altında yaptığı yardımların her dönem devletçe belirlenen oranlarda SGK ve Gelir Vergi istisnaları bulunmaktadır. İlk olarak memurlara tanınan bu istisnaların bir kısmından özel sektör çalışanları için de faydalanılabilmektedir. 2017 aile zammı SGK istisnası ile 2016 aile zammı sgk istisnalarını gösteren tablo ve yıllar itibarı ile…

Çocuk Parası Çocuk Yardımı SGK İstisnası Tutarları

İşverenlerin çalışanlarına sağladığı parasal menfaatlerden birisi de çocuk parası yani çocuk yardımıdır. Çocuk Yardımı, işverenin işçilerine kendi inisiyatifinde ödediği ya da iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesine dâhil olan hükümlerle ödemekten sorumlu olduğu yardımlardır. Adından da anlaşıldığı üzere işçinin çocuklarına karşılık verilir. İşveren ödediği bu yardımları, yaşları dikkate alınarak…

Yemek Parasında İstisna ve Muafiyetler Nelerdir?

Yemek parası istisna ve muafiyetleri başlığı altında çalışanlara verilen yemek yardımı ya da yemek parasının Gelir Vergisi ve SGK karşısındaki istisna tutarlarını hesaplayacağız.  Yemek Yardımı SGK İstisnası ve Vergi Muafiyeti 2017 yemek yardımı SGK istisnası günlük 3,56 TL olarak iş günlerinin çarpımı ile bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı…

Rapor Parası Geçici İş Göremezlik Ödeneği Detayları

Sigortalı çalışanların, istirahatli olduğu sürelerde finansal kaybın zararını minimuma indirilmesi amacı ile Sosyal Devlet anlayışının işlerliği ön plana çıkmıştır. Sigortalı çalışanın iş kazası atlatması, meslek hastalığına yakalanması veya hastalık ve analık durumlarında, işyeri hekimi veya sağlık kurumları raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline geçici iş göremezlik denir. Bu…

Doğum Yardımı Ne Kadar? Doğum Yardımı Dilekçesi ve Başvuruları

Doğum yardımı ne kadar, doğum yardımı dilekçesi ve doğum yardımı başvurularınız için hazırlamış olduğumuz yazıyı keyifle okumanız dileğiyle.  Doğum yardımı ile analık geçici iş göremezlik hali hep karıştırılmaktadır. Analık geçici iş göremezlik hali Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Doğum yardımı, doğum parası ya da çocuk parası olarak da adlandırılan yardım…

Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82