GÜNCEL KANUNLAR (7 başlık bulundu)

Anasayfa / Güncel Kanunlar

4857 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu güncel hali ile aşağıda bulabilirsiniz. 
İş Hukuku

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

Özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri gereği yapılmaktadır. Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu…
Güncel

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İş Mahkemelerinin,kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. Kamuoyunda arabuluculuk yasası oalrak da bilinmekte olan iş mahkemeleri kanunu ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve ayrımcılık tazminatı tazminatlarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Tazminatlarda Zamanaşımı Süresi Beş Yıl İş sözleşmesinden…
İş Hukuku

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu güncel halini buradan bulabilirsiniz. 4447 sayılı Kanun,işsizlik sigortası kanunu,sigortalı işsiz,işsizlik ödeneği,işsizlik sigortası,işsizlik sigortası primleri,sosyal güvenlik kurumu,esnaf ahilik sandığı,yarım çalışma ödeneği,işsizlik ödeneği,işsizlik maaşı,Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği,Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği,yarım çalışma ödeneği,yarım çalışma,kısa çalışma hakkında detaylı bilgi İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlenmiştir. 
İş Hukuku

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve…
Güncel

854 sayılı Deniz İş Kanunu

854 sayılı Deniz İş Kanunu; denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemiadamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemiadamı sayısı 5 veya daha fazla…
İş Hukuku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Güncel Hali ile Aşağıda Yer Almaktadır. 
Güncel
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82