Sigorta Primleri (5 başlık bulundu)

Anasayfa / Sigorta Primleri

İŞKUR Kursiyerlerinin Sigorta Primleri

İŞKUR kursiyerleri hakkında 1/10/2008-28/2/2011 tarihleri arasında % 1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi, 1/3/2011-22/3/2015 tarihleri arasında bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile genel sağlık sigortası yardımından yararlanmayanlardan % 1’i iş kazası ve meslek hastalığı, % 12,5’i genel sağlık sigortalısı primi olmak üzere toplam % 13,5 oranında prim…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Asgari Ücret Desteği Uygulamasına 2017 Yılında Devam Ediliyor

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. 6770 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle “Asgari Ücret Desteği” ile ilgili 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir. Asgari Ücret Desteğine Devam 31/05/2006 tarihli ve…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Sigorta Prim Ödemeleri Erteleniyor

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.01.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen, geçici 72 nci madde ile; “GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Stajyer Ücretlerine Devlet Katkısı

6764 Sayılı Kanun Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile stajyer işverenlerine Devlet Katkısı detayları da belli olmuştur.  6764 sayılı Kanunun 41.maddesi ile 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde…
Sosyal Güvenlik Hukuku

670 sayılı KHK Tazminatından Faydalanmak İsteyen İşyerleri İçin Belge Türleri

Bilindiği üzere, 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmaları nedeniyle 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında aylık bağlananlardan…
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82