Bağ-Kur Sigortalılığı (6 başlık bulundu)

Anasayfa / Bağ-kur Sigortalılığı

Bağkur Prim İmdirimi Şartları Nelerdir?

Kendi nam ve hesabına çalışanların prim ödediği kurumdur. 1479 sayılı Bağkur kanunu mülga olmuştur. Bağkurlular ile ilgili bilgiler mülga 506 sayılı kanunun 24. maddesinde belirtilmiştir. Bu iki kanunun kaldırılmasından sonra sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmışlar Bağkurda 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasının b bendinde belirtilmiştir. Bundan sonra…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği şirket ortaklarının sigortalılığı ,Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği tescil edilmektedir.  Kollektif Şirketlerin Ortakları Kollektif şirket ortakları Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince sigortalı sayılacaktır. Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortakları Adi komandit…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Bağkurluların işe giriş bildirgesi ve Bağkur işten ayrılış bildirgesi

Halk arasında daha çok Bağkur Sigortalısı olarak bilinen terim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın yürürlük kazanması ile 4b sigortalısı olarak sosyal güvenlikte yerini almıştır. Bağkurluların işe giriş bildirgesi nasıl verilir? Hangi sürede bağkur işe giriş bildirgesi verilmelidir?
Sosyal Güvenlik Hukuku

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıklarına İlişkin Hususlar

5510 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi ile 2108 sayılı Kanun gereğince muhtar seçildikleri tarih itibariyle 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan ve sigortalılıkları devam eden köy ve mahalle muhtarlarından Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin, 1/10/2008 tarihinden itibaren 1/4/2009 tarihine…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2017 Bağkur Prim Tutarları Ne Kadar?

Bağkur prim oranlarına geçmeden önce Bağkur primlerine getirilen yenilikten bahsetmek gereklidir. 6745 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasına j bendi eklenmiştir. Buna göre; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Bağkurlu Olmanın Şartları Nelerdir?

Bağkurlu olmanın şartlarını bu yazımızda inceleyerek kimler bağkurlu sorusuna cevap vereceğiz. 5510 sayılı Kanun olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bağkurlu olmanın şartları nı sıralamıştır. Bağkurlu olabilmek için, Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışıyor olmak, Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışıyor olmak, İsteğe bağlı sigorta primi ödemek…
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82