DEVLET TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (12 başlık bulundu)

Anasayfa / Devlet Tarafından Yapılan Ödemeler

Doğum Yardımı Ne Kadar? Doğum Yardımı Dilekçesi ve Başvuruları

Doğum yardımı ne kadar, doğum yardımı dilekçesi ve doğum yardımı başvurularınız için hazırlamış olduğumuz yazıyı keyifle okumanız dileğiyle.  Doğum yardımı ile analık geçici iş göremezlik hali hep karıştırılmaktadır. Analık geçici iş göremezlik hali Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Doğum yardımı, doğum parası ya da çocuk parası olarak da adlandırılan yardım…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Emzirme ödeneği nedir? Emzirme Ödeneği Kimlere verilir?

Emzirme ödeneği, Sosyal Devlet ilkesi gereği, Kanun’da belirtilen belirli şartları taşıyan sigortalı kadınlara veya sigortalı erkeklere verilir. Burada vurgulamak istediğimiz husus emzirme ödeneği alınabilmesi için, sigortalılık halinin ön şart olmasıdır. Emzirme ödeneği aynı zamanda süt parası olarak da Kamuoyu tarafından bilinmektedir. Süt parası ya da emzirme ödeneği her iki anlamda…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Evlenme Ödeneği- Çeyiz Parası Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Evlenme ödeneği toplumda daha çok çeyiz parası olarak bilinmektedir. Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır. Evlenme ödeneği- çeyiz parası yardımından faydalanmak için birtakım şartların yerine getirilmesi…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Cenaze Ödeneği Ne Kadar? Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir? Cenaze Ödeneği Dilekçesi

Cenaze ödeneği, ölüm sigortasından sağlanan haklardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurum Yönetim Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden, ölen sigortalının ailesine bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Cenaze ödeneği 2017 yılı için belirlenen tutar 531 TL'dir. Cenaze ödeneği ne kadar ve 2017 cenaze ödeneği tutarı kimlere…
Sosyal Güvenlik Hukuku

2022 SAYILI KANUN GEREĞİ FARK AYLIK UYGULAMASI

2022 Sayılı Kanun gereği fark aylık uygulaması nedir? Kimlere ve hangi durumlarda ödenir? 2022 Sayılı Kanun gereği fark aylık uygulaması ile ilgili aklınızdaki tüm soruların cevaplarını öğrenmek ve böylece haklarınızı daha iyi kullanabilmek için bibilenvar.com ‘a sorun.
Sosyal Güvenlik Hukuku

Sürekli İş Göremezlik Geliri / Oranı ve Hesaplanması

Sürekli iş göremezlik geliri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereği sürekli iş göremezlik oranı ile sürekli iş göremezliğine karar verilen sigortalılara bağlanmaktadır. Gelirin tanımını şu şekilde yaparsak ziyaretçilerimiz konuyu daha iyi anlayacaktır. Gelir, iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Ölüm Geliri

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine, ölüm geliri bağlanır. Hak sahibi olma şartlarının belirlenmesi, ölüm geliri bağlanması için istenecek belgeler, ölüm gelirinin başlangıcı ve kesilmesi yönünden birtakım şartlar bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu Hak Sahiplerine Bağlanan Sürekli İş Göremezlik Geliri ve Ölüm Geliri İle İlgili Koşullar

Çalışma hayatımızın beraberinde getirdiği en büyük risklerden birisi iş kazası ve meslek hastalığı konularıdır. Sosyal Devlet anlayışı gereği iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında hak sahiplerine bir takım hak ve menfaat sağlanmaktadır.Sürekli iş göremezlik geliri kısa vadeli sigorta kolları bakımından değerlendirilirken, ölüm iş kazası ve meslek hastalığına bağlı olarak meydana gelmiş…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi

Gelir Ve Aylıkların Birleşmesi 5510 sayılı Kanuna göre birden fazla hak edilen gelir, aylık veya her ikisine hak kazanılması durumunda, gelir ve aylıkların ne şekilde ödeneceği hüküm altına alınmıştır. •Malullük aylığı alan yaşlılık aylığı da alır mı? •Kişi hem ana veya babasından hem de ölen kocasından aylık veya gelir alabilir…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler

Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler kimi zaman hak ettiğimiz geliri kimi zaman hak ettiğimiz ödeneği ve kimi zaman da ödememiz gereken sosyal güvenlik prim borçları ve idari para cezaları başta olmak üzere çok önemli bir konu oluşturmaktadır. Aşağıda örneklerini verdiğimiz bir çok konuda zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri bilmek siz değerli…
Sosyal Güvenlik Hukuku

Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine eklenen fıkralar ile; çalışan kadınlara doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen…
Sosyal Güvenlik Hukuku

SGK Ödemeleri Tek Tıkla Hesabınızda

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara ya da hak sahiplerine yapılan ödemeler artık bir tıkla e-devlet (turkiyegovtr) üzerinden hesaplara aktarılabileceği belirtilmiştir. Aşağıda Sosyal Güvelik Kurumu' nun hazırlayıp Kamuoyuna paylaştığı soru- cevapları siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunarız.  SORU 1: Söz konusu uygulama hangi tür ödeme ve aylıklarda kolaylık sağlamaktadır? CEVAP: • Hak…
Sosyal Güvenlik Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82