TAZMİNATLAR (12 başlık bulundu)

Anasayfa / Tazminatlar

Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir?

Çalışanların işsiz kalmaları durumunda, kendilerine iş güvencesi uygulamaları kapsamında bir takım haklar sağlanmıştır. Yeni bir işte çalışılmaya başlanmasından önce oluşabilecek ekonomik sorunları azaltmayı amaçlayan uygulamalardan biri, kıdem tazminatı olarak düzenlenmiştir. Kıdem Tazminatı Nedir? İşçilerin çalışma süreleri ve iş sözleşmelerinin sona erme nedenlerine bağlı olarak kendilerine sağlanan önemli haklardan bir başkası…
İş Hukuku

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar Süreleri Nelerdir?

İş sözleşmelerinin taraflardan herhangi birinin isteğiyle feshi söz konusu olabilmektedir. Bir iş sözleşmesinin feshedilmek istenmesi durumunda, feshin bazı kurallara bağlı olarak yapılması gerekmektedir. İhbar Tazminatında Bildirim Süreleri 6 aya kadar süren çalışmalarda, feshin bildiriminden 2 hafta sonra, 6 aydan 1,5 yıla  kadar süren çalışmalarda, feshin bildiriminden 4 hafta sonra, 1,5…
İş Hukuku

Ayrımcılık Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

İşyerinde Ayrımcılık kavramı, çalışanlar arasında ayrım gözetilmesini ifade etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde “eşit davranma ilkesi” ilkesi ile çalışanın ayrıma tabi tutulamayacağı, çalışanlar arasında eşit davranılması gerekliliğini içermektedir. Bu durumun ihlalinden kaynaklanan tazminat hakkı ise işyerinde ayrımcılık tazminatı olarak adlandırılır. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki bahsedilen madde hükümlerine…
İş Hukuku

İş Güvencesi Tazminatı

İş güvencesi tazminatı, 4857 sayılı İş Kanununa istinaden, hakkında işe iade kararı verilen işçinin başvurusu üzerine bir aylık süre içinde onu işe başlatmayan işyerinin işçiye ödemek zorunda olduğu en az dört , en çok sekiz aylık tutarındaki tazminata denir. İşe iade davası sonucu hakkında yapılan işten ayrılış bildiriminin geçersizliğine ve…
İş Hukuku

Maluliyet Tazminatı Nedir? Maluliyet Tazminatı Detayları Nelerdir?

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
İş Hukuku

Askerlikten Doğan Tazminat Hakkınızı Biliyor Musunuz?

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak belirli bir süre içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar…
İş Hukuku

Kötü Niyet Tazminatı Nedir? Kötüniyet Tazminatı Detayları Nelerdir?

Kötü niyet tazminatı: iş güvencesinden yararlanamayan işçinin, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesinin hukuki yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü niyet tazminatını İş Hukuku açısından irdelediğimizde, 4857 sayılı İş Kanunun 17.maddesi ile karşılaşmaktayız. İş güvencesi hükümlerinden yararlanmayan, belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye…
İş Hukuku

Sendikal Tazminat Nedir? Sendikal Tazminat Detayları Nelerdir?

Sendikal tazminat, sendikal faaliyetleri nedeni ile sözleşmesi fesih edilmiş ya da bu faaliyetlerden dolayı işvereni tarafından farklı bir muameleye tutulmuş işçiye, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25.maddesi gereği, kötüniyet tazminatının özel bir şekli anlamına gelen tazminat hakkıdır. Sendikal faaliyeti nedeni ile iş sözleşmesi fesih edilen işçi, 4857…
İş Hukuku

Kamuda Çalışan Taşeron İşçinin Kıdem Tazminatı

Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bir çok vatandaşımızın merak ettiği konulardan birisi de “Kamuda çalışan taşeron işçi kıdem tazminatı alabilir mi” sorusunun cevap bulmasıdır. Peki Kanun koyucu Kamuda çalışan taşeron işçinin kıdem tazminatı için herhangi bir mevzuat düzenlemiş midir? Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar İş Kanunu içerisinde belirtilmiş olup,…
İş Hukuku

Konut Kapıcılarının Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Apartman görevlisi olan kapıcılar, diğer işçiler gibi 4857 sayılı iş kanuna tabi çalışırlar. Apartman yönetimiyle iş sözleşmesi yapmış olan kapıcının haklı bir sebeple işine son verilirse yani, kanunlara göre emekli olur, askere gider, ölüm gerçekleşirse, kapıcının bayan olması halinde evlenince bir yıl içinde, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün şartını…
İş Hukuku

2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 4.426,16 TL

2017 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 4.426,16 TL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu 03.01.2017 tarih 27998389-010.06.02- 66 sayılı Genelgesi ile 01/01/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 TL olduğu duyurulmuştur.
İş Hukuku

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Hangi Ücret Baz Alınacak?

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır. Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü…
İş Hukuku
Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82