Anasayfa / Ayrımcılık Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

Ayrımcılık Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?

İşyerinde Ayrımcılık kavramı, çalışanlar arasında ayrım gözetilmesini ifade etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu işyerinde “eşit davranma ilkesi” ilkesi ile çalışanın ayrıma tabi tutulamayacağı, çalışanlar arasında eşit davranılması gerekliliğini içermektedir. Bu durumun ihlalinden kaynaklanan tazminat hakkı ise işyerinde ayrımcılık tazminatı olarak adlandırılır.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki bahsedilen madde hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Ayrımcılık Tazminatı Alan İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Alabilir

Ayrımcılık tazminatı alınması kıdem veya ihbar talebini engellemez. Ayrımcılık tazminatı başlı başına başka bir tazminat hakkı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yoksun kalınan haklarla anlatılmak istenen işçinin ayrımcılık nedeniyle alamadığı ücretler, primler, ikramiyeler, sosyal yardımlar vb. durumlardır.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde İş Kanunun atıf madde hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Ayrımcılık Yapan İşverene İdari Para Cezası

İş Kanunu’nun 99.maddesine göre “İş Kanunu madde 5’te öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan işverene ve ya işveren vekiline her bir işçi için  Yasa’da öngörülen tutar Eşitlik ilkesini ihlal edilen işverene ayrımcılık tazminatının yanı sıra bir para cezası verilmesi de kanun tarafından kararlaştırılmıştır. İş Kanunu’nun 99.maddesine göre “İş Kanunu madde 5’te öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan işverene ve ya işveren vekiline her bir işçi için 146 TL (2017 yılı için öngörülen tutar) idari para cezası verilir.” diyerek tazminatın yanı sıra idari para cezası da verilebileceğini karara bağlamıştır.

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davranması nedeniyle ödeyeceği tazminat ve idari para cezası hesaplanırken Sendikalar Kanunu’nun 31. Maddesinde belirtilen Sendikal Tazminat hükümleri ayrık tutulur. Yani işçiye yapılan ayrım sendika üyesi olmasından kaynaklanıyorsa ayrımcılık tazminatının yanısıra sendikal tazminata da hükmedilir.

Ayrımcılık Tazminatında Yasal Kesintiler Var Mıdır?

Ayrımcılık tazminatının hangi ücret üzerinden alınacağına dair Yasamızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrımcılık tazminatından SGK prim kesintisi veyahut Gelir vergisi kesintisi yapılmamasına rağmen Damga Vergisi kesintisi yapılmalıdır. Tarafımızca ayrımcılık tazminatı, işçinin son ayki brüt ücreti üzerinden hesap edilmelidir.

Sendikal Tazminatı Tetikler

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davranması nedeniyle ödeyeceği tazminat ve idari para cezası hesaplanırken Sendikalar Kanunu’nun 31. Maddesinde belirtilen Sendikal Tazminat hükümleri ayrık tutulur. Yani işçiye yapılan ayrım sendika üyesi olmasından kaynaklanıyorsa ayrımcılık tazminatının yanısıra sendikal tazminata da hükmedilir.

Ayrımcılık tazminatının hangi ücret üzerinden alınacağına dair Yasamızda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrımcılık tazminatından SGK prim kesintisi veyahut Gelir vergisi kesintisi yapılmamasına rağmen Damga Vergisi kesintisi yapılmalıdır. Tarafımızca ayrımcılık tazminatı, işçinin son ayki brüt ücreti üzerinden hesap edilmelidir.

Eşitsizlik Tazminatında Zamanaşımı Süresi Değişti

İşverenin eşitlik ilkesine aykırı davranışı ile ayrımcılık tazminatı hakkının doğabileceğine yukarıda değinmiştik. Ayrımcılık tazminatı ya da diğer adıyla eşitsizlik tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıl olarak hüküm sürmekteydi.

25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile tazminatlarda zamanaşımı süresi 10 yıldan beş (5) yıla indirilmiştir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ..

Tazminatlar Kategorisi Yazılarımız İçin TIKLAYINIZ..

Kıdem Tazminatı Almanın Yolları Nelerdir? başlıklı yazımızı okumak için TIKLAYINIZ..

Bibilenvar İle Ayrımcılık Tazminatı Detaylarını Öğrenin

İş yerinde ayrımcılığa maruz kalmanız sizin açınızdan haklı nedenle iş akdinizi feshetmenize olanak sağlar. Ayrımcılığa maruz kalmış kişi bu durumu ispat ederek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı ya da diğer haklarından mahrum kalmadan istifa edebilmektedir.

İşyerinde ayrım yapıldığını mı düşünüyorsunuz? İşyerinde işvereninizin işçiler arasında ayrım yaptığını düşünüyorsanız, 4857 sayılı İş Kanunundaki tazminat hakkınızı biliyor musunuz?

Ayrımcılık tazminatı hakkınızın olup olmadığını, ne kadar ayrımcılık tazminatı hakkınızın olabileceğini, İş Kanunu açısından değerlendirilmesi ve ispat yükümlülükleri hakkındaki tüm detayları öğrenmek için bibilene sorabilirsiniz.

Ayrımcılık tazminatı Ayrımcılık tazminat hesaplama Eşitsizlik tazminatı 4857 sy Kanun Eşitlik İlkesi Sendikal Tazminat Tazminat Hesaplama Haksız Fesih Tazminat Hakkı İş Hukuku İş Kanunu 2017 İş Kanunu İdari Para Cezası ayrımcılıkta işverene para cezası ayrımcılık tazminatı hesaplamaları ayrımcılık tazminatında yasal kesintiler eşitlik ilkesine aykırı davranan işveren ayrımcılık tazminatı şartları nelerdir


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Ayrımcılık Tazminatı Nedir? Şartları Nelerdir?