Anasayfa / Rapor Parası Geçici İş Göremezlik Ödeneği Detayları

Rapor Parası Geçici İş Göremezlik Ödeneği Detayları

Sigortalı çalışanların, istirahatli olduğu sürelerde finansal kaybın zararını minimuma indirilmesi amacı ile Sosyal Devlet anlayışının işlerliği ön plana çıkmıştır. Sigortalı çalışanın iş kazası atlatması, meslek hastalığına yakalanması veya hastalık ve analık durumlarında, işyeri hekimi veya sağlık kurumları raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama haline geçici iş göremezlik denir.

Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumundan Geçici İş Göremezlik Ödeneği de alınabilmektedir. Sigortalı çalışan istirahatli olduğu dönemlerde işvereni tarafından ücret kesintisi ile karşılaşmaktadır. Siz de rapor parası geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili tüm sorularınızı bibilene danışabilirsiniz.

Yazımızda, rapor parası hesaplama örneği, rapor parası sorgulama, geçici iş göremezlik sorgulama, geçici iş göremezlik, rapor parasının nereye yattığı ve rapor parası ödemelerine ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Geçici İş Göremezlik Nedir? 

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Raporlu olduğumuz sürelerde yani istirahar raporu aldığımız sürelerde geçici iş göremezlik süreleri olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 5510 sayılı Kanun yani Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici iş göremezliği bu şekilde tanımlamıştır. Geçici iş göremezlik halinde sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası ya da rapor ücreti diye de anlandırılan ödeme yapılmaktadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ya Da Rapor Parası

Geçici iş göremezlik ödeneği ya da rapor parası olarak anılan ödemenin tanımını şu şekilde yapabiliriz. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir. Geçici iş göremezlik ödeneği de halk arasında rapor parası olarak adlandırılmış ve bu şekilde ifade edilmiştir. 2 günlük rapor ücreti derken aslında 2 günlük geçici iş göremezlik ücreti olarak bahsetmek daha doğru olacaktır.

Rapor Parası/Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplanması

Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son üç aya ait toplam kazancın aynı üç aydaki prim ödeme gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır.
Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, Ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ ü tutarında ödenek verilmektedir.
Sigortalıya geçici iş göremezlik süresinde 1 veya 2. günün parası SGK tarafından sigortalıya ödenmez. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğini(rapor parasını) alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar.
İş göremezlik ödeneğine hak kazanmak için, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en azdoksan (90) gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Rapor Parası Hesaplama 

Rapor parası hesaplama ya da geçici iş göremezlik ödeneği hesaplama sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki brüt ücretler esas alınarak yapılmaktadır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinde verilecek Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde  ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 80. Maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının , bu kazançlara  esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. 

Örnek Rapor Parası Hesaplama

Rapor parası örneğimizin detaylı bir anlatımını Sayın Feti SAVRAN'ın İŞKANUNU.COM üzerinden paylaştığı makalesini baz alarak sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize sunuyoruz.

Rapor Parası Hesaplama Örneği; 01.02.2012 tarihinde A işyerinde çalışmaya başlayan Cumhur Bey, 08.08.2012 tarihinde bir iş kazası geçirmiş ve iş kazasına bağlı olarak 08.08.2012 ila 31.08.2012 tarihleri arasında istirahatli kalarak 01.09.2012 tarihi itibari ile çalışabilir raporu almıştır. Cumhur Bey istirahatli kaldığı 24 günlük sürenin 12 gününü yatarak tedavi olmuş , 12 günü evinde dinlenerek geçirmiştir.

Cumhur Beye kaza olayının meydana geldiği 08.08.2012 tarihinden önceki son 3 ayda yapılan ödemeler şu şekildedir. 2012/7. Ay 30 gün çalışma karşılığı 900.00 TL ücret  600.00 TL prim , 2012/6. Ay 30 gün çalışma karşılığı 900.00 TL ücret  650 TL prim ve 2012/5. Ay 30 gün çalışma karşılığı 900.00 TL ücret 550.00 TL prim , bu durumda Cumhur Beyin geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı kaç lira olarak hesaplanacak ve Cumhur Beye kaç TL geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir?

Cumhur Bey kazadan önceki 3 ay içinde toplam 90 gün çalışmıştır. Primler hesaba katılmadığında Cumhur Bey 90 gün çalışması karşılığı 2.700,00 TL ücrete hak kazanmıştır. 2.700,00 TL toplam çalışma  gün sayısı olan 90’a  bölündüğünde günlük kazancı 30 TL olarak hesaplanacaktır. Cumhur Beyin son 3 ay içinde hak kazandığı ücret ve prim tutarı ise 4.500,00 TL olarak hesaplanacaktır.

4.500.00 TL toplam çalışma gün sayısı olan 90 a bölündüğünde ise bu sefer Cumhur Beyin günlük kazancı 50.00TL olarak hesaplanacaktır. Yasada yer alan hükme göre günlük kazancın hesabında prim ve ikramiye şeklindeki ödemelerin varlığı halinde %50 oranında bir artırıma gidilebilmektedir. Bu anlamda prim dışı günlük kazanç 30 TL olduğundan sigortalıya en fazla 45.00 TL üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilecektir. Dolaysıyla Cumhur Bey için ücret ve prim ödemeleri dahil edilerek bulunan 50.00TL üzerinden değil 45.00TL üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Rapor Parası Nereden Alınır? Rapor Parası Nereye Yatıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu 27.07.2017 tarihli Duyurusu ile SGK tarafından sigortalı ve hak sahiplerine ödenen bir takım ödemelerin her ayın 8 ila 14 arasında yapılmasının sonlandırıldığını ve anılan ödemelerin artık günlük olarak PTT aracılığı ile yapılacağını belirtmiştir. 

Sigortalılar geçici iş göremezlik hallerinde kendilerine ödenen rapor paralarını PTT aracılığı ile günlük olarak alabileceklerdir.

Rapor parasının PTT aracılığı ile alınabileceğine dair SGK Ödemeleri Günlük Olarak PTT'den Alınabilecek yazımız için TIKLAYINIZ..

Rapor Parası Sorgulama

Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanacak rapor paraları ya da geçici iş göremezlik ödeneklerinin sorgulaması için E-Devlet portalı bulunmaktadır.

Rapor parası sorgulama yaparak, rapor parasıın yatıp yatmadığını, ne kadar rapor parası yattığını öğrenebilirsiniz. Geçici iş göremezlik sorgulama ekranı vasıtasıyla rapor paranızı sorgulayabilirsiniz.

Rapor parası sorgulama için TIKLAYINIZ...

Bibilenvar İle Rapor Parası/Rapor Ücreti Detaylarına Hakim Olun

Gerek çalışanların gerekse işverenlerin uygulamada sıkıntı çektiği ve birçok bürokratik engellerden dolayı sorunlarla karşılaştığı bir durum olan istirahatli günlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ve çalışanın finansal kaybının minimuma indirilmesi amacıyla devlet tarafından karşılanan geçici iş göremezlik ödeneği veya rapor parasının usul ve şartları hakkında tüm bilmek istediklerinizi danışmanlarımız aracılığı ile siz değerli ziyaretçilerimize anlatacağız.

Çalışanlar açısından rapor parasının ödenme şartları ve ödeme yöntemleri, işverenler açısından ise “çalışmadı bildirim girişi” en sık merak edilen ve yanlış uygulamalar nedeni ile idari para cezası yaptırımları ile karşılaşılan bir durumdur.

Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden hangisi ödenmektedir? Rapor Parası/Rapor Ücretinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nelerdir?

Rapor parası geçici iş göremezlik kategorisindeki yazılarımız için TIKLAYINIZ..

2 Günlük rapor ücreti işveren tarafından ödenir mi? Bilgi için TIKLAYINIZ..

İş Kazası Meslek Hastalığı Yazılarımız için TIKLAYINIZ..

Rapor parası – geçici iş göremezlik ödeneği hakkında merak ettiklerinizi bibilene danışabilirsiniz..

Rapor Parası Geçici İş Göremezlik Ödeneği Rapor Parası Rapor Parası Hesaplama Rapor Ücreti Geçici İş Göremezlik Nedir Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu Günlük Kazanç Yatarak Tedavide Rapor Parası Ayaktan Tedavide Rapor Parası Bibilenvar Rapor Parası Nasıl Alınır? Rapor Parası Sorgulama Rapor Parası Nereye Yatar Rapor Parası Başvuru Rapor parası/ geçici iş göremezlik ödeneği işveren işlemleri


Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016'nın ilk çeyreğinde kurulan Bibilenvar İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Vergi Hukuku kapsamında hizmet vermektedir.

  İletişim
  Bibilenvar Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

info@bibilenvar.com

0216 456 47 81

0216 456 47 82

Rapor Parası Geçici İş Göremezlik Ödeneği Detayları